Kto jako pierwszy przepłynął przejściem północno-zachodnim na północy Kanady?

James Cook
Vitus Bering
Roald Amundsen
Jeszcze nikt
Wyprawa zająła Amund­se­no­wi i sze­ścio­oso­bo­wej załodze statku Gjøa trzy lata (1903-1906). Przez więk­szość czasu statek uwię­zio­ny był w lodzie, a załoga czekała na krótkie miesiące po­lar­ne­go lata, w których mogła będzie kon­ty­nu­ować podróż. To wtedy Amundsen poznał od lo­kal­nych miesz­kań­ców sposoby prze­trwa­nia i podróży w Arktyce, jak zaprzęgi psów lub futrzane okrycia. Zdobyta wiedza później po­zwo­li­ła mu zdobyć biegun po­łu­dnio­wy.

Rozkład odpowiedzi

James Cook
Vitus Bering
Roald Amundsen
Jeszcze nikt
odpowiedzi
flagNorwegia
25%
20%
50%
0%
20
flagBelgia
28%
21%
50%
0%
14
flagLitwa
5%
35%
47%
11%
17
flagSzwecja
29%
11%
41%
17%
17
flagWłochy
15%
25%
37%
21%
32
flagKanada
18%
24%
36%
22%
50
flagUkraina
21%
28%
35%
14%
14
flagIndie
24%
24%
34%
14%
41
flagHolandia
24%
24%
34%
17%
29
flagPolska
23%
28%
33%
14%
9135
flagNiemcy
19%
33%
33%
11%
130
flagAustria
23%
33%
33%
9%
21
flagAustralia
22%
27%
33%
16%
18
flagStany Zjednoczone
25%
23%
30%
20%
310
flagWielka Brytania
21%
32%
29%
15%
248
flagHiszpania
30%
40%
25%
5%
20
flagNieznany
29%
30%
21%
18%
314
flagIrlandia
20%
58%
20%
0%
29
flagFrancja
32%
32%
17%
17%
28
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
28%
57%
14%
0%
14

Płeć

men29%
women35%
James Cook
22%
23%
Vitus Bering
31%
27%
Roald Amundsen
29%
35%
Jeszcze nikt
16%
12%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.