Kto jest autorem pierwszego, zarejestrowanego przez kamery telewizyjne break'a maksymalnego?

Jimmy White
Steve Davis
Willie Thorne
Cliff Thorburn
Sze­ścio­krot­ny Mistrz Świata, Steve Davis dokonał tego w turnieju Lada Classic w 1982 roku. Jak się okazało był to jedyny break mak­sy­mal­ny w jego za­koń­czo­nej już, bogatej ka­rie­rze.

Rozkład odpowiedzi

Jimmy White
Steve Davis
Willie Thorne
Cliff Thorburn
odpowiedzi
flagPolska
23%
46%
22%
8%
251

Płeć

men35%
women66%
Jimmy White
32%
22%
Steve Davis
35%
66%
Willie Thorne
26%
5%
Cliff Thorburn
5%
5%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto jest autorem pierwszego, zarejestrowanego przez kamery telewizyjne break'a maksymalnego?
278
44%

Szczegóły

Autor: Ninjai
Ilustracja: Martin Rulsch
Czytaj więcej: wikipedia Steve Davis
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.