Kto jest autorem powiedzenia "Jak się nie ma, co się lubi to się lubi, co się ma"

Boleslaw Wieniawa -Długoszowski
Józef Piłsudski
Konrad Tom
Tadeusz Boy - Żeleński
Konrad Tom był przed­wo­jen­nym re­ży­se­re­m, sce­na­rzy­stą i aktorem, szcze­gól­nie znanym z komedii "Jego eks­ce­len­cja subiekt" i "Romeo i Julcia", gdzie stworzył genialny duet z Adolfem Dymszą, pro­wa­dząc Biuro Po­śred­nic­twa Mał­żeństw "Romeo i Julcia".

Rozkład odpowiedzi

Boleslaw Wieniawa -Długoszowski
Józef Piłsudski
Konrad Tom
Tadeusz Boy - Żeleński
odpowiedzi
flagWielka Brytania
30%
10%
30%
30%
10
flagPolska
27%
11%
12%
48%
298
flagNieznany
50%
19%
3%
26%
26

Płeć

men9%
women13%
Boleslaw Wieniawa -Długoszowski
35%
31%
Józef Piłsudski
9%
13%
Konrad Tom
9%
13%
Tadeusz Boy - Żeleński
45%
42%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto jest autorem powiedzenia "Jak się nie ma, co się lubi to się lubi, co się ma"
370
12%

Szczegóły

Autor: Nikonades Remin
Ilustracja: Kolin Toney
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.