Kto jest autorem słów: „Bóg mi powierzył honor Polaków, jemu jednemu go oddam”?

Stefan Starzyński
Józef Poniatowski
Józef Piłsudski
Tadeusz Kościuszko
19 paź­dzier­ni­ka książę Józef Po­nia­tow­ski wy­ko­ny­wał swój ostatni rozkaz – osłonę odwrotu armii fran­cu­skiej podczas bitwy pod Lip­skiem. Mając za sobą przed­wcze­śnie wy­sa­dzo­ny most na El­ste­rze, ciężko raniony, rzucił się z koniem do wez­bra­nej rzeki i został omyłkowo ostrze­la­ny przez Fran­cu­zów sto­ją­cych na drugim brzegu. Tam zginął, praw­do­po­dob­nie za­strze­lo­ny przez so­jusz­ni­ków.

Rozkład odpowiedzi

Stefan Starzyński
Józef Poniatowski
Józef Piłsudski
Tadeusz Kościuszko
odpowiedzi
flagWielka Brytania
3%
58%
11%
25%
85
flagIrlandia
0%
58%
0%
41%
12
flagPolska
9%
54%
9%
26%
2798
flagNieznany
9%
52%
10%
26%
292
flagStany Zjednoczone
13%
50%
22%
13%
22
flagFrancja
0%
50%
0%
50%
10
flagNiemcy
6%
44%
17%
29%
47
flagHolandia
15%
38%
7%
38%
13
flagWłochy
0%
36%
27%
36%
11

Płeć

men52%
women54%
Stefan Starzyński
9%
9%
Józef Poniatowski
52%
54%
Józef Piłsudski
6%
9%
Tadeusz Kościuszko
31%
25%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto jest autorem słów: „Bóg mi powierzył honor Polaków, jemu jednemu go oddam”?
3373
54%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.