Kto jest autorem tego obrazu?

Michelangelo Buonarroti
Peter Paul Rubens
Michelangelo Merisi da Caravaggio
Rembrandt van Rijn
Jest to "Zło­że­nie do grobu" – obraz wło­skie­go malarza ba­ro­ko­we­go Ca­ra­vag­gia, za­mó­wio­ny przez Ales­san­dro Vittrice z prze­zna­cze­niem do kaplicy Opła­ki­wa­nia w kościele fi­li­pi­nów Santa Maria in Val­li­cel­la (Chiesa Nuova) w Rzymie. Obraz powstał w latach 1602-1604 i znajduje się obecnie w Pi­na­ko­te­ce Wa­ty­kań­skie­j, na­to­miast w kaplicy za­wie­szo­no replikę.

Rozkład odpowiedzi

Michelangelo Buonarroti
Peter Paul Rubens
Michelangelo Merisi da Caravaggio
Rembrandt van Rijn
odpowiedzi
flagNiemcy
5%
5%
63%
26%
19
flagPolska
13%
13%
58%
14%
2568
flagHolandia
18%
0%
54%
27%
11
flagNieznany
12%
20%
51%
14%
131
flagFrancja
0%
25%
50%
25%
12
flagWielka Brytania
20%
15%
42%
20%
63
flagStany Zjednoczone
14%
14%
42%
28%
21
flagIrlandia
18%
18%
27%
36%
11

Płeć

men52%
women56%
Michelangelo Buonarroti
13%
13%
Peter Paul Rubens
18%
17%
Michelangelo Merisi da Caravaggio
52%
56%
Rembrandt van Rijn
15%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto jest autorem tego obrazu?
2911
57%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.