Kto jest autorem zasady nieoznaczoności (nieokreśloności)?

Werner Heisenberg
Erwin Schrödinger
Niels Bohr
Albert Einstein
Zasada nie­ozna­czo­no­ści to reguła, która mówi, że istnieją takie pary wiel­ko­ści, których nie da się jed­no­cze­śnie zmierzyć z dowolną do­kład­no­ścią. Odkrył i sfor­mu­ło­wał ją Werner He­isen­berg (na zdjęciu szósty od prawej w tylnym rzędzie) w roku 1927.

Rozkład odpowiedzi

Werner Heisenberg
Erwin Schrödinger
Niels Bohr
Albert Einstein
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
41%
16%
16%
25%
12
flagHolandia
40%
30%
10%
20%
10
flagPolska
39%
26%
16%
16%
2904
flagNieznany
37%
30%
15%
15%
278
flagWielka Brytania
23%
28%
25%
23%
56
flagNiemcy
12%
52%
12%
24%
25

Płeć

men39%
women39%
Werner Heisenberg
39%
39%
Erwin Schrödinger
30%
29%
Niels Bohr
14%
17%
Albert Einstein
16%
13%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto jest autorem zasady nieoznaczoności (nieokreśloności)?
3360
38%

Szczegóły

Autor: Astorre
Ilustracja: Ted Buracas
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.