Kto jest bohaterem powieści "Kamień na Kamieniu" Wiesława Myśliwskiego?

Szymon Pietruszka
gospodarz Boryna
psycholog Kris Kelvin
książę Przemysł
Powieść jest obszerną sagą wiej­skie­go życia oraz ludowego spoj­rze­nia na świat. Głównym bo­ha­te­rem jest Szymon Pie­trusz­ka, jeden z czterech synów ubogiej chłop­skiej rodziny. Książka ukazuje jego burzliwe losy, które stają się od­zwier­cie­dle­niem losów i do­świad­czeń polskiej wsi w pierw­szej połowie dwu­dzie­ste­go wieku. Pie­trusz­ka, snując swoją opo­wie­ść, ukazuje do­świad­cze­nia, jakie były jego udzia­łem.

Rozkład odpowiedzi

Szymon Pietruszka
gospodarz Boryna
psycholog Kris Kelvin
książę Przemysł
odpowiedzi
flagPolska
51%
13%
17%
18%
531
flagWielka Brytania
45%
9%
0%
36%
11
flagNieznany
44%
8%
27%
19%
36

Płeć

men40%
women54%
Szymon Pietruszka
40%
54%
gospodarz Boryna
13%
4%
psycholog Kris Kelvin
20%
24%
książę Przemysł
25%
16%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto jest bohaterem powieści "Kamień na Kamieniu" Wiesława Myśliwskiego?
613
50%

Szczegóły

Autor: KasiaKról
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.