Kto jest nazywany "ostatnim wikingiem"?

Ragnar Lothbrok
Wilhelm Zdobywca
Harald Hardraada
Harold II Godwinson
Harald III Srogi był nor­we­skim królem. Harald Si­gurds­son zwany jest często „o­stat­nim wi­kin­gie­m”. Był budzącym postrach ol­brzy­mem (miał 210 cm wzro­stu­), żarliwie re­li­gij­ny­m, który jednak nie wahał do­pusz­czać się roz­licz­nych okru­cieństw (jego przy­do­mek „Har­dra­ada” oznacza bez­względ­ny­). Adam z Bremy nazwał go „pio­ru­nem pół­no­cy­”.

Rozkład odpowiedzi

Ragnar Lothbrok
Wilhelm Zdobywca
Harald Hardraada
Harold II Godwinson
odpowiedzi
flagHolandia
30%
20%
40%
10%
10
flagPolska
21%
42%
19%
15%
349
flagNieznany
20%
48%
16%
16%
50

Płeć

men15%
women24%
Ragnar Lothbrok
22%
15%
Wilhelm Zdobywca
46%
44%
Harald Hardraada
15%
24%
Harold II Godwinson
15%
15%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto jest nazywany "ostatnim wikingiem"?
428
20%

Szczegóły

Autor: Pioronoson
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.