Kto jest reżyserem takich filmów jak:"Obcy – decydujące starcie","Prawdziwe kłamstwa", "Terminator"czy "Terminator 2:Dzień sądu"?

James Cameron
Arnold Schwarzenegger
Quentin Tarantino
Steven Spielberg
James Francis Cameron – ka­na­dyj­sko­-a­me­ry­kań­ski reżyser, sce­na­rzy­sta i pro­du­cent filmowy, fizyk, inżynier i oce­ano­log.Je­go przed­się­wzię­cia są zwykle kasowe i odnoszą sukcesy ko­mer­cyj­ne­.Naj­czę­ściej po­ru­sza­ną tematyką są relacje pomiędzy czło­wie­kiem a światem maszyn i tech­no­lo­gii.

Rozkład odpowiedzi

James Cameron
Arnold Schwarzenegger
Quentin Tarantino
Steven Spielberg
odpowiedzi
flagWielka Brytania
81%
6%
0%
12%
33
flagNieznany
60%
10%
10%
18%
183
flagPolska
55%
11%
11%
20%
1447
flagNiemcy
50%
15%
25%
10%
20

Płeć

men61%
women47%
James Cameron
61%
47%
Arnold Schwarzenegger
8%
14%
Quentin Tarantino
9%
15%
Steven Spielberg
19%
22%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto jest reżyserem takich filmów jak:"Obcy – decydujące starcie","Prawdziwe kłamstwa", "Terminator"czy "Terminator 2:Dzień sądu"?
1747
57%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.