Kto namalował obraz "Żydówka z pomarańczami"?

Władysław Podkowiński
Józef Pankiewicz
Aleksander Gierymski
Julian Fałat
Ignacy Alek­san­der Gie­rym­ski ur. 30 stycznia 1850 w War­sza­wie polski malarz, przed­sta­wi­ciel re­ali­zmu, pre­kur­sor pol­skie­go im­pre­sjo­ni­zmu. "Żydówka z po­ma­rań­cza­mi "to jedno z naj­waż­niej­szych jego dzieł. Został zra­bo­wa­ny w 1944 po czym od­na­le­zio­ny w Niem­czech w 2010 i re­win­dy­ko­wa­ny w 2011r.

Rozkład odpowiedzi

Władysław Podkowiński
Józef Pankiewicz
Aleksander Gierymski
Julian Fałat
odpowiedzi
flagPortugalia
0%
0%
100%
0%
3
flagNiemcy
0%
0%
100%
0%
3
flagSri Lanka
0%
0%
100%
0%
1
flagNieznany
0%
20%
80%
0%
5
flagPolska
12%
10%
69%
7%
231
flagSzwajcaria
0%
50%
50%
0%
2
flagAustria
33%
33%
33%
0%
3
flagWielka Brytania
0%
80%
0%
20%
5
flagFrancja
66%
33%
0%
0%
3
flagNorwegia
0%
0%
0%
100%
1
flagKorea Południowa
0%
0%
0%
100%
1
flagUkraina
100%
0%
0%
0%
1

Płeć

men61%
women60%
Władysław Podkowiński
15%
15%
Józef Pankiewicz
12%
12%
Aleksander Gierymski
61%
60%
Julian Fałat
10%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto namalował obraz "Żydówka z pomarańczami"?
250
68%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Artistically
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.