Kto namalował ten obraz?

Frank Stella
Ad Reinhardt
Jackson Pollock
Barnett Newman
Ad Re­in­hardt pod koniec życia malował tylko i wy­łącz­nie obrazy czarne. Były malowane bardzo de­li­kat­nie, naj­mniej­sze za­kłó­ce­nie świeżo po­ło­żo­nej farby (nawet przez sam moc­niej­szy oddech ar­ty­sty­), spra­wia­ło, że obraz był prze­ma­lo­wy­wa­ny. Wszyst­kie obrazy były kom­po­no­wa­ne w kwa­dra­cie, który miał sze­ro­kość roz­ło­żo­nych rąk Re­in­hard­ta i w krzyżu greckim. Takie mi­stycz­ne po­dej­ście do ma­lar­stwa za­po­cząt­ko­wa­ło Abs­trak­cje Po­ma­lar­ską.

Rozkład odpowiedzi

Frank Stella
Ad Reinhardt
Jackson Pollock
Barnett Newman
odpowiedzi
flagPolska
9%
23%
43%
22%
318
flagNieznany
14%
20%
40%
25%
35

Płeć

men22%
women17%
Frank Stella
13%
7%
Ad Reinhardt
22%
17%
Jackson Pollock
43%
44%
Barnett Newman
20%
30%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto namalował ten obraz?
386
23%

Szczegóły

Autor: Jakub Kuba Paszkowicz
Ilustracja: rocor
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.