Kto napisał Manifest Komunistyczny?

Fryderyk Engels
Karol Marks
Fryderyk Engels i Karol Marks
Autor nie jest znany
Manifest Ko­mu­ni­stycz­ny- de­kla­ra­cja pro­gra­mo­wa Związku Ko­mu­ni­stów napisana przez Karola Marksa i Fry­de­ry­ka Engelsa na prze­ło­mie lat 1847 i 1848 i ogło­szo­na w lutym 1848 w Lon­dy­nie. Wyłożone zostały w niej zasady tzw. so­cja­li­zmu na­uko­we­go.

Rozkład odpowiedzi

Fryderyk Engels
Karol Marks
Fryderyk Engels i Karol Marks
Autor nie jest znany
odpowiedzi
flagNiemcy
7%
7%
64%
21%
14
flagPolska
7%
36%
43%
12%
868
flagNieznany
4%
44%
31%
19%
94

Płeć

men42%
women56%
Fryderyk Engels
6%
5%
Karol Marks
37%
33%
Fryderyk Engels i Karol Marks
42%
56%
Autor nie jest znany
13%
5%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto napisał Manifest Komunistyczny?
1025
43%

Szczegóły

Autor: Michał Pater
Ilustracja: fhwrdh
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.