Kto nigdy nie kontrolował żądnych terenów leżących na Sycylii?

Bizancjum
Ostrogoci
Wizygoci
Saraceni
W 493 Ostro­go­ci odebrali Sycylię Odo­akro­wi, by 42 lata później stracić ją na rzecz Bi­zan­cjum. Arabowie zdobyli wyspę w 828 roku. W II połowie XI wieku Nor­ma­no­wie pod przy­wódz­twem Roberta Gu­iscar­da na­je­cha­li Sycylię i zajęli ją, a Robert został jej pierw­szym królem. Wizygoci na­to­miast panowali od II połowy V wieku do początku VIII w Iberii.

Rozkład odpowiedzi

Bizancjum
Ostrogoci
Wizygoci
Saraceni
odpowiedzi
flagPolska
25%
14%
30%
27%
281
flagNieznany
26%
34%
26%
13%
23

Płeć

men29%
women19%
Bizancjum
28%
30%
Ostrogoci
15%
19%
Wizygoci
29%
19%
Saraceni
25%
30%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto nigdy nie kontrolował żądnych terenów leżących na Sycylii?
329
30%

Szczegóły

Autor: HuanManu
Ilustracja: Zamonin
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.