Kto obecnie widnieje na amerykańskiej studolarówce?

George Washington
Thomas Jefferson
Abraham Lincoln
Benjamin Franklin
Obecnie po­do­bi­zna Ben­ja­mi­na Fran­kli­na znajduje się na bank­no­cie stu­do­la­ro­wym. Jest jedną z trzech osób, których po­do­bi­zna jest na ame­ry­kań­skich do­la­ra­ch, choć nigdy nie były ame­ry­kań­ski­mi pre­zy­den­ta­mi. Drugą z tych osób jest Salmon Chase – sędzia sądu naj­wyż­sze­go, a trzecią Ale­xan­der Hamilton – se­kre­tarz skarbu.

Rozkład odpowiedzi

George Washington
Thomas Jefferson
Abraham Lincoln
Benjamin Franklin
odpowiedzi
flagNieznany
35%
11%
16%
36%
296
flagNiemcy
9%
18%
36%
36%
11
flagWielka Brytania
32%
10%
25%
32%
28
flagPolska
33%
12%
22%
31%
1463

Płeć

men36%
women22%
George Washington
32%
32%
Thomas Jefferson
12%
13%
Abraham Lincoln
18%
31%
Benjamin Franklin
36%
22%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto obecnie widnieje na amerykańskiej studolarówce?
1863
33%

Szczegóły

Autor: poirot1608
Ilustracja: 401(K) 2012
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.