Kto obecnie widnieje na amerykańskiej studolarówce?

George Washington
Thomas Jefferson
Abraham Lincoln
Benjamin Franklin
Obecnie po­do­bi­zna Ben­ja­mi­na Fran­kli­na znajduje się na bank­no­cie stu­do­la­ro­wym. Jest jedną z trzech osób, których po­do­bi­zna jest na ame­ry­kań­skich do­la­ra­ch, choć nigdy nie były ame­ry­kań­ski­mi pre­zy­den­ta­mi. Drugą z tych osób jest Salmon Chase – sędzia sądu naj­wyż­sze­go, a trzecią Ale­xan­der Hamilton – se­kre­tarz skarbu.

Rozkład odpowiedzi

George Washington
Thomas Jefferson
Abraham Lincoln
Benjamin Franklin
odpowiedzi
flagNieznany
32%
11%
20%
35%
167
flagPolska
31%
12%
21%
33%
610
flagWielka Brytania
46%
7%
15%
30%
13

Płeć

men37%
women22%
George Washington
31%
34%
Thomas Jefferson
12%
14%
Abraham Lincoln
18%
28%
Benjamin Franklin
37%
22%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto obecnie widnieje na amerykańskiej studolarówce?
818
34%

Szczegóły

Autor: poirot1608
Ilustracja: 401(K) 2012
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.