Kto od strony ZSRR podpisał pakt z III Rzeszą o podziale terytoriów państw Europy Środkowej i Wschodniej

Mołotow
Ribbentrop
Litwinow
Stalin
3 maja 1939 Józef Stalin odwołał ze sta­no­wi­ska ministra spraw za­gra­nicz­nych Maksima Li­twi­no­wa, zwo­len­ni­ka tzw. zbio­ro­we­go bez­pie­czeń­stwa, a na jego miejsce mianował tego samego dnia Wia­cze­sła­wa Mołotowa – jednego ze swych naj­bar­dziej za­ufa­nych ludzi i ściśle z nim współ­pra­cu­ją­cym.

Rozkład odpowiedzi

Mołotow
Ribbentrop
Litwinow
Stalin
odpowiedzi
flagNiemcy
85%
7%
0%
7%
42
flagNieznany
81%
10%
1%
6%
246
flagHolandia
81%
12%
0%
6%
16
flagStany Zjednoczone
80%
10%
0%
10%
10
flagSzwajcaria
80%
20%
0%
0%
10
flagPolska
77%
10%
1%
9%
2718
flagNorwegia
70%
10%
0%
20%
10
flagSzwecja
68%
25%
0%
6%
16
flagWielka Brytania
67%
8%
4%
17%
46

Płeć

men82%
women70%
Mołotow
82%
70%
Ribbentrop
8%
16%
Litwinow
1%
2%
Stalin
7%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto od strony ZSRR podpisał pakt z III Rzeszą o podziale terytoriów państw Europy Środkowej i Wschodniej
3174
77%

Szczegóły

Autor: PK
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.