Kto odkrył cztery największe księżyce Jowisza ?

Archimedes z Syrakuz
Johannes Kepler
Galileo Galilei
Albert Einstein
Naj­więk­sze cztery księżyce Jowisza (Ga­ni­me­de­sa, Europę, Io, Kal­li­sto) odkrył 11 stycznia 1610 r. Galileo Galilei. Zostały one zwy­cza­jo­wo nazwane księ­ży­ca­mi ga­li­le­uszo­wy­mi.

Rozkład odpowiedzi

Archimedes z Syrakuz
Johannes Kepler
Galileo Galilei
Albert Einstein
odpowiedzi
flagPolska
11%
28%
56%
3%
571
flagNieznany
15%
30%
54%
0%
46
flagWielka Brytania
0%
60%
40%
0%
10

Płeć

men60%
women49%
Archimedes z Syrakuz
14%
15%
Johannes Kepler
23%
31%
Galileo Galilei
60%
49%
Albert Einstein
0%
3%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto odkrył cztery największe księżyce Jowisza ?
659
55%

Szczegóły

Autor: Edu World
Ilustracja: Krzysztof Brożyna
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.