Kto pierwszy opisał heliocentryczny układ świata - ze Słońcem w środku?

Mikołaj Kopernik
Klaudiusz Ptolemeusz
Arystarch z Samos
Isaak Newton
Ary­starch z Samos w III wieku p.n.e. opisał model świata, w którym centrum zajmuje Słońce, a Ziemia i inne planety krążą po swoich or­bi­tach. Model ten nie przyjął się w Sta­ro­żyt­no­ści, ze względu na brak ob­ser­wa­cji po­twier­dza­ją­cych jego słusz­ność. Do czasów Ko­per­ni­ka obo­wią­zy­wał opisany przez Pto­le­me­usza model geo­cen­trycz­ny - z Ziemią w środku.

Rozkład odpowiedzi

Mikołaj Kopernik
Klaudiusz Ptolemeusz
Arystarch z Samos
Isaak Newton
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
25%
16%
50%
8%
12
flagNieznany
50%
14%
32%
3%
350
flagHolandia
40%
30%
30%
0%
10
flagPolska
49%
18%
28%
3%
2949
flagWielka Brytania
57%
18%
20%
3%
59
flagNiemcy
55%
20%
17%
3%
29

Płeć

men31%
women30%
Mikołaj Kopernik
48%
45%
Klaudiusz Ptolemeusz
16%
19%
Arystarch z Samos
31%
30%
Isaak Newton
2%
5%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto pierwszy opisał heliocentryczny układ świata - ze Słońcem w środku?
3496
28%

Szczegóły

Autor: Radek
Ilustracja: Image Editor
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.