Kto sprawował urząd Prezydenta RP w latach 1922-1926?

Józef Piłsudski
Gabriel Narutowicz
Stanisław Wojciechowski
Ignacy Mościcki
Po za­bój­stwie pierw­sze­go pre­zy­den­ta RP Gabriela Na­ru­to­wi­cza w grudniu 1922 roku Zgro­ma­dze­nie Narodowe wybrało na urząd głowy państwa Sta­ni­sła­wa Woj­cie­chow­skie­go, który złożył urząd w maju 1926 roku po zamachu stanu do­ko­na­nym przez Pił­sud­skie­go.

Rozkład odpowiedzi

Józef Piłsudski
Gabriel Narutowicz
Stanisław Wojciechowski
Ignacy Mościcki
odpowiedzi
flagKanada
0%
8%
66%
25%
12
flagFrancja
0%
6%
56%
37%
16
flagStany Zjednoczone
2%
31%
52%
12%
48
flagNiemcy
11%
9%
49%
28%
81
flagIrlandia
8%
33%
41%
16%
12
flagUkraina
8%
32%
40%
20%
25
flagPolska
12%
27%
39%
19%
5520
flagHolandia
11%
44%
38%
5%
18
flagWielka Brytania
11%
27%
35%
24%
117
flagNorwegia
8%
16%
33%
41%
12
flagNieznany
19%
30%
27%
22%
701
flagSzwecja
27%
36%
18%
18%
11

Płeć

men32%
women35%
Józef Piłsudski
16%
12%
Gabriel Narutowicz
31%
30%
Stanisław Wojciechowski
32%
35%
Ignacy Mościcki
20%
21%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto sprawował urząd Prezydenta RP w latach 1922-1926?
6689
38%

Szczegóły

Autor: Martinuss
Ilustracja: Greg Lobinski
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.