Kto sprawuje władzę w Szwajcarii?

Rada Kantonów
Prezydent
Zgromadzenie Związkowe (Parlament)
Kanclerz
Szwaj­ca­ria jest fe­de­ra­cją de­mo­kra­tycz­ną oraz par­la­men­tar­ną, gdzie na szeroką skalę wy­ko­rzy­sty­wa­na jest in­sty­tu­cja re­fe­ren­dum (de­mo­kra­cja bez­po­śred­nia­). Zgro­ma­dze­nie składa się z dwóch Izb: Rady Kantonów i Rady Na­ro­do­wej. Wy­bie­ra­na jest co 4 lata w wyniku re­fe­ren­dum (przez ogół oby­wa­te­li upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia­).

Rozkład odpowiedzi

Rada Kantonów
Prezydent
Zgromadzenie Związkowe (Parlament)
Kanclerz
odpowiedzi
flagPolska
31%
10%
46%
12%
150
flagNieznany
62%
0%
37%
0%
8
flagSzwajcaria
0%
33%
33%
33%
3
flagNiemcy
50%
25%
25%
0%
4
flagSzwecja
50%
0%
0%
50%
2
flagWielka Brytania
100%
0%
0%
0%
2
flagSri Lanka
100%
0%
0%
0%
1
flagArmenia
100%
0%
0%
0%
1
flagAustria
0%
0%
0%
100%
1

Płeć

men43%
women33%
Rada Kantonów
36%
50%
Prezydent
9%
0%
Zgromadzenie Związkowe (Parlament)
43%
33%
Kanclerz
11%
16%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto sprawuje władzę w Szwajcarii?
150
44%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: _Tasmo

Historia

6 listopada 2017 12:03:24 utworzył Tschuka »
6 listopada 2017 17:55:46 zmienił Garden Jamamoto »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.