Kto sprowadził Zakon Krzyżacki do Prus ?

Przemysł II
Fryderyk V
Papież Honoriusz III
Konrad Mazowiecki
Zakon krzy­żac­ki, zakon nie­miec­ki – jeden z trzech naj­więk­szy­ch, obok jo­an­ni­tów i tem­pla­riu­szy, chrze­ści­jań­skich zakonów ry­cer­ski­ch, które powstały na fali krucjat w XI i XII wieku. Spro­wa­dzo­ny na Mazowsze przez Konrada Ma­zo­wiec­kie­go, by zapewnić bez­pie­czeń­stwo ewan­ge­li­za­cji Prusów, opanował mi­li­tar­nie obszary póź­niej­szych Prus Wschod­nich oraz dzi­siej­szej Łotwy i Estonii tworząc z tych ziem Państwo zakonu krzy­żac­kie­go. Zakon podbił także niektóre tereny Polski i Litwy.

Rozkład odpowiedzi

Przemysł II
Fryderyk V
Papież Honoriusz III
Konrad Mazowiecki
odpowiedzi
flagHolandia
0%
5%
5%
90%
20
flagNorwegia
0%
0%
10%
90%
10
flagPolska
4%
4%
3%
86%
5037
flagNieznany
4%
4%
4%
86%
793
flagUkraina
0%
6%
6%
86%
15
flagStany Zjednoczone
6%
3%
0%
83%
30
flagKanada
10%
10%
0%
80%
10
flagWielka Brytania
3%
4%
12%
78%
83
flagNiemcy
5%
8%
7%
73%
67

Płeć

men87%
women82%
Przemysł II
4%
5%
Fryderyk V
3%
5%
Papież Honoriusz III
3%
6%
Konrad Mazowiecki
87%
82%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto sprowadził Zakon Krzyżacki do Prus ?
6170
86%

Szczegóły

Autor: popek
Ilustracja: magro_kr
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.