Kto stanowił dużą grupę narodowościową w Siedmiogrodzie, oprócz Węgrów i Rumunów?

Bułgarzy
Żydzi
Sasi siedmiogrodzcy
Turcy
To po­tom­ko­wie nie­miec­kich osad­ni­kó­w, spro­wa­dza­nych w te tereny od XII wieku. Niegdyś sta­no­wi­li do­mi­nu­ją­cą grupę et­nicz­ną, jeszcze w 1930r. Rumunię za­miesz­ki­wa­ło 750 tys. osób nie­miec­ko­ję­zycz­nych. Dziś już mniej niż 60 tys.

Rozkład odpowiedzi

Bułgarzy
Żydzi
Sasi siedmiogrodzcy
Turcy
odpowiedzi
flagHiszpania
22%
13%
45%
18%
22
flagNiemcy
25%
12%
42%
19%
171
flagPolska
23%
15%
36%
23%
12393
flagAustria
30%
20%
35%
15%
20
flagStany Zjednoczone
19%
22%
34%
23%
86
flagBelgia
18%
12%
31%
31%
16
flagWielka Brytania
25%
13%
30%
29%
262
flagSzwecja
30%
15%
30%
23%
13
flagNieznany
26%
21%
29%
22%
399
flagWłochy
18%
10%
28%
42%
38
flagNorwegia
26%
15%
26%
26%
19
flagKanada
4%
24%
24%
44%
25
flagHolandia
23%
10%
23%
43%
39
flagIrlandia
19%
9%
22%
48%
31
flagFrancja
32%
25%
21%
21%
28
flagUkraina
33%
33%
16%
8%
12
flagLitwa
30%
15%
15%
38%
13
flagDania
53%
6%
6%
26%
15

Płeć

men35%
women37%
Bułgarzy
22%
22%
Żydzi
18%
16%
Sasi siedmiogrodzcy
35%
37%
Turcy
24%
24%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto stanowił dużą grupę narodowościową w Siedmiogrodzie, oprócz Węgrów i Rumunów?
13693
36%

Szczegóły

Autor: Przemek
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.