Kto stanowił dużą grupę narodowościową w Siedmiogrodzie, oprócz Węgrów i Rumunów?

Bułgarzy
Żydzi
Sasi siedmiogrodzcy
Turcy
To po­tom­ko­wie nie­miec­kich osad­ni­kó­w, spro­wa­dza­nych w te tereny od XII wieku. Niegdyś sta­no­wi­li do­mi­nu­ją­cą grupę et­nicz­ną, jeszcze w 1930r. Rumunię za­miesz­ki­wa­ło 750 tys. osób nie­miec­ko­ję­zycz­nych. Dziś już mniej niż 60 tys.

Rozkład odpowiedzi

Bułgarzy
Żydzi
Sasi siedmiogrodzcy
Turcy
odpowiedzi
flagHiszpania
23%
14%
42%
19%
21
flagNiemcy
26%
11%
41%
20%
165
flagPolska
23%
15%
36%
23%
11124
flagAustria
30%
20%
35%
15%
20
flagStany Zjednoczone
20%
23%
34%
20%
81
flagSzwecja
25%
16%
33%
25%
12
flagBelgia
18%
12%
31%
31%
16
flagWielka Brytania
26%
13%
30%
29%
252
flagWłochy
19%
8%
30%
41%
36
flagNorwegia
29%
11%
29%
23%
17
flagHolandia
21%
12%
24%
42%
33
flagKanada
4%
24%
24%
44%
25
flagIrlandia
20%
10%
23%
46%
30
flagFrancja
32%
25%
21%
21%
28
flagNieznany
31%
25%
19%
23%
67
flagLitwa
36%
9%
18%
36%
11
flagUkraina
36%
36%
9%
9%
11
flagDania
57%
7%
7%
21%
14

Płeć

men35%
women36%
Bułgarzy
21%
22%
Żydzi
17%
16%
Sasi siedmiogrodzcy
35%
36%
Turcy
25%
24%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto stanowił dużą grupę narodowościową w Siedmiogrodzie, oprócz Węgrów i Rumunów?
12037
36%

Szczegóły

Autor: Przemek
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.