Kto stanowił dużą grupę narodowościową w Siedmiogrodzie, oprócz Węgrów i Rumunów?

Bułgarzy
Żydzi
Sasi siedmiogrodzcy
Turcy
To po­tom­ko­wie nie­miec­kich osad­ni­kó­w, spro­wa­dza­nych w te tereny od XII wieku. Niegdyś sta­no­wi­li do­mi­nu­ją­cą grupę et­nicz­ną, jeszcze w 1930r. Rumunię za­miesz­ki­wa­ło 750 tys. osób nie­miec­ko­ję­zycz­nych. Dziś już mniej niż 60 tys.

Rozkład odpowiedzi

Bułgarzy
Żydzi
Sasi siedmiogrodzcy
Turcy
odpowiedzi
flagSzwajcaria
18%
27%
54%
0%
11
flagNiemcy
24%
12%
43%
19%
186
flagHiszpania
26%
13%
43%
17%
23
flagAustria
25%
16%
37%
20%
24
flagPolska
23%
16%
36%
23%
13227
flagStany Zjednoczone
19%
20%
35%
23%
92
flagWielka Brytania
24%
15%
31%
28%
282
flagNieznany
26%
21%
30%
22%
470
flagNorwegia
25%
15%
30%
25%
20
flagSzwecja
30%
15%
30%
23%
13
flagBelgia
17%
11%
29%
35%
17
flagWłochy
20%
10%
27%
42%
40
flagLitwa
25%
12%
25%
37%
16
flagIrlandia
18%
12%
24%
45%
33
flagHolandia
25%
9%
20%
44%
43
flagKanada
3%
24%
20%
44%
29
flagFrancja
31%
24%
20%
24%
29
flagUkraina
33%
33%
16%
8%
12
flagDania
55%
5%
5%
27%
18

Płeć

men36%
women36%
Bułgarzy
21%
22%
Żydzi
18%
16%
Sasi siedmiogrodzcy
36%
37%
Turcy
23%
24%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto stanowił dużą grupę narodowościową w Siedmiogrodzie, oprócz Węgrów i Rumunów?
14675
36%

Szczegóły

Autor: Przemek
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.