Kto stanowił dużą grupę narodowościową w Siedmiogrodzie, oprócz Węgrów i Rumunów?

Bułgarzy
Żydzi
Sasi siedmiogrodzcy
Turcy
To po­tom­ko­wie nie­miec­kich osad­ni­kó­w, spro­wa­dza­nych w te tereny od XII wieku. Niegdyś sta­no­wi­li do­mi­nu­ją­cą grupę et­nicz­ną, jeszcze w 1930r. Rumunię za­miesz­ki­wa­ło 750 tys. osób nie­miec­ko­ję­zycz­nych. Dziś już mniej niż 60 tys.

Rozkład odpowiedzi

Bułgarzy
Żydzi
Sasi siedmiogrodzcy
Turcy
odpowiedzi
flagHiszpania
26%
13%
43%
17%
23
flagNiemcy
25%
12%
41%
19%
177
flagPolska
23%
15%
36%
23%
12871
flagStany Zjednoczone
19%
21%
34%
24%
89
flagAustria
28%
19%
33%
19%
21
flagWielka Brytania
25%
14%
31%
29%
271
flagNieznany
26%
20%
30%
22%
445
flagSzwecja
30%
15%
30%
23%
13
flagBelgia
17%
11%
29%
35%
17
flagWłochy
18%
10%
28%
42%
38
flagNorwegia
26%
15%
26%
26%
19
flagKanada
3%
22%
22%
44%
27
flagHolandia
24%
9%
21%
43%
41
flagIrlandia
18%
12%
21%
46%
32
flagLitwa
28%
14%
21%
35%
14
flagFrancja
31%
24%
20%
24%
29
flagUkraina
33%
33%
16%
8%
12
flagDania
55%
5%
5%
27%
18

Płeć

men36%
women37%
Bułgarzy
21%
22%
Żydzi
18%
15%
Sasi siedmiogrodzcy
36%
37%
Turcy
23%
24%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto stanowił dużą grupę narodowościową w Siedmiogrodzie, oprócz Węgrów i Rumunów?
14254
36%

Szczegóły

Autor: Przemek
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.