Kto stworzył koszykówkę?

Kanadyjczyk
Anglicy
Hiszpanie
Litwini
Grę w ko­szy­ków­kę stworzył w roku 1891 James Na­ismi­th, na­uczy­ciel wy­cho­wa­nia fi­zycz­ne­go w Spring­field College (w USA). Chciał utworzyć atrak­cyj­ną grę ze­spo­ło­wą, która zaj­mo­wa­ła­by klasę na sali gim­na­stycz­nej w desz­czo­we dni. Rozpisał pod­sta­wo­we zasady gry i powiesił kosz na ścianie sali (o­ry­gi­nal­ny kosz na zdję­ciu­). Po­cząt­ko­wo w ko­szy­ków­kę grano piłką nożną, a kosz nie miał otworu na dole i trzeba go było po każdym tra­fie­niu opróż­niać.

Rozkład odpowiedzi

Kanadyjczyk
Anglicy
Hiszpanie
Litwini
odpowiedzi
flagFrancja
83%
1%
7%
7%
54
flagRosja
77%
11%
5%
3%
54
flagCzechy
76%
5%
11%
5%
17
flagAustria
73%
5%
0%
21%
19
flagKanada
71%
13%
4%
10%
46
flagWłochy
71%
3%
7%
17%
28
flagUkraina
69%
7%
7%
7%
26
flagDania
68%
18%
6%
6%
16
flagNorwegia
67%
2%
14%
14%
34
flagPolska
64%
11%
10%
12%
14292
flagHiszpania
64%
7%
0%
28%
14
flagWielka Brytania
62%
12%
10%
14%
254
flagNiemcy
62%
9%
11%
15%
153
flagHolandia
58%
9%
12%
19%
41
flagStany Zjednoczone
57%
21%
4%
14%
228
flagSzwajcaria
57%
4%
19%
19%
47
flagNieznany
53%
15%
16%
14%
1306
flagIrlandia
52%
16%
8%
24%
25
flagBelgia
50%
35%
14%
0%
14
flagIndie
40%
19%
21%
17%
47

Płeć

men56%
women62%
Kanadyjczyk
56%
62%
Anglicy
13%
10%
Hiszpanie
13%
11%
Litwini
16%
15%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto stworzył koszykówkę?
16401
63%

Szczegóły

Autor: Wiktoria Kraska
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.