Kto to?

Henri Matisse
Amadeo Midigliani
Marc Chagall
Pablo Picasso
Picasso od naj­młod­szych lat wy­ka­zy­wał nie­zwy­kły talent, malując w dzie­ciń­stwie re­ali­stycz­ne obrazy. Potem jego styl zaczął ewo­lu­ować i Pablo roz­po­czął eks­pe­ry­men­ty ma­lar­skie.

Rozkład odpowiedzi

Henri Matisse
Amadeo Midigliani
Marc Chagall
Pablo Picasso
odpowiedzi
flagHiszpania
0%
0%
0%
100%
15
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
10%
0%
0%
90%
10
flagFrancja
6%
0%
6%
86%
15
flagHolandia
0%
11%
5%
83%
36
flagStany Zjednoczone
9%
2%
4%
82%
74
flagWłochy
9%
4%
4%
81%
22
flagSzwecja
9%
0%
9%
81%
11
flagNiemcy
3%
9%
7%
80%
97
flagWielka Brytania
10%
4%
5%
79%
146
flagPolska
5%
9%
10%
74%
6230
flagNorwegia
4%
16%
8%
70%
24
flagBiałoruś
10%
0%
20%
70%
10
flagIrlandia
7%
14%
14%
64%
14
flagNieznany
8%
13%
15%
62%
284

Płeć

men72%
women72%
Henri Matisse
6%
5%
Amadeo Midigliani
10%
9%
Marc Chagall
11%
11%
Pablo Picasso
72%
73%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto to?
7007
74%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.