Kto to?

Henri Matisse
Amadeo Midigliani
Marc Chagall
Pablo Picasso
Picasso od naj­młod­szych lat wy­ka­zy­wał nie­zwy­kły talent, malując w dzie­ciń­stwie re­ali­stycz­ne obrazy. Potem jego styl zaczął ewo­lu­ować i Pablo roz­po­czął eks­pe­ry­men­ty ma­lar­skie.

Rozkład odpowiedzi

Henri Matisse
Amadeo Midigliani
Marc Chagall
Pablo Picasso
odpowiedzi
flagHiszpania
0%
0%
6%
93%
16
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
10%
0%
0%
90%
10
flagSzwecja
7%
0%
7%
84%
13
flagWłochy
8%
4%
4%
82%
23
flagFrancja
5%
5%
5%
82%
17
flagNiemcy
2%
9%
6%
81%
107
flagStany Zjednoczone
10%
2%
3%
81%
77
flagHolandia
0%
13%
5%
81%
37
flagWielka Brytania
9%
5%
5%
79%
152
flagPolska
5%
9%
10%
74%
6670
flagIrlandia
5%
10%
10%
73%
19
flagNorwegia
4%
16%
8%
70%
24
flagBiałoruś
10%
0%
20%
70%
10
flagAustria
0%
16%
16%
66%
12
flagNieznany
8%
13%
15%
62%
299

Płeć

men71%
women72%
Henri Matisse
6%
5%
Amadeo Midigliani
10%
10%
Marc Chagall
11%
11%
Pablo Picasso
71%
72%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto to?
7501
74%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.