Kto użył jako pierwszy nazwy 'atlas' na określenie zbioru map?

Abraham Orteliusz
Klaudiusz Ptolemeusz
Gerhard Merkator
Eugeniusz Romer
Nazwę atlas wpro­wa­dził kar­to­graf fla­mandz­ki - Mer­ka­to­r, który nazwał tak zbiór map wydany w latach 1585 - 1595. Za pierwsze atlasy uważa się zbiory map opra­co­wa­ne przez Klau­diu­sza Pto­le­me­usza w II w n.e. W 1570 r. Abraham Or­te­liusz wydał 1-szy no­wo­żyt­ny atlas geo­gra­ficz­ny, zaś Eu­ge­niusz Romer zasłynął jako twórca skali barw na mapach hip­so­me­trycz­nych.

Rozkład odpowiedzi

Abraham Orteliusz
Klaudiusz Ptolemeusz
Gerhard Merkator
Eugeniusz Romer
odpowiedzi
flagNieznany
14%
46%
24%
14%
54
flagPolska
14%
47%
21%
15%
392

Płeć

men19%
women30%
Abraham Orteliusz
16%
13%
Klaudiusz Ptolemeusz
48%
39%
Gerhard Merkator
19%
30%
Eugeniusz Romer
15%
16%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto użył jako pierwszy nazwy 'atlas' na określenie zbioru map?
478
22%

Szczegóły

Autor: AdamsUSA
Ilustracja: Nick Doty
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.