Kto ustalił oficjalny system nazewnictwa mórz i gór Księżyca?

Galileusz
Mary Blagg
Neil Amstrong
Mikołaj Kopernik
An­giel­ska se­le­no­graf Mary Adela Blagg otrzy­ma­ła od Mię­dzy­na­ro­do­wej Unii Astro­no­micz­nej zadanie, aby nadać nazwy morzom i górom Księ­ży­ca. Dzieło, w którym zawarte są nazwy, nosi tytuł "Named Lunar For­ma­tio­n" i jest ofi­cjal­nym ka­ta­lo­giem nazw naszego sa­te­li­ty.

Rozkład odpowiedzi

Galileusz
Mary Blagg
Neil Amstrong
Mikołaj Kopernik
odpowiedzi
flagNieznany
43%
41%
5%
10%
39
flagPolska
45%
40%
7%
5%
608

Płeć

men45%
women40%
Galileusz
41%
46%
Mary Blagg
45%
40%
Neil Amstrong
7%
7%
Mikołaj Kopernik
5%
5%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto ustalił oficjalny system nazewnictwa mórz i gór Księżyca?
713
40%

Szczegóły

Autor: Sokrates
Ilustracja: cafuego
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.