Kto ustalił oficjalny system nazewnictwa mórz i gór Księżyca?

Galileusz
Mary Blagg
Neil Amstrong
Mikołaj Kopernik
An­giel­ska se­le­no­graf Mary Adela Blagg otrzy­ma­ła od Mię­dzy­na­ro­do­wej Unii Astro­no­micz­nej zadanie, aby nadać nazwy morzom i górom Księ­ży­ca. Dzieło, w którym zawarte są nazwy, nosi tytuł "Named Lunar For­ma­tio­n" i jest ofi­cjal­nym ka­ta­lo­giem nazw naszego sa­te­li­ty.

Rozkład odpowiedzi

Galileusz
Mary Blagg
Neil Amstrong
Mikołaj Kopernik
odpowiedzi
flagNieznany
35%
48%
6%
9%
31
flagPolska
44%
42%
7%
5%
369

Płeć

men48%
women42%
Galileusz
38%
45%
Mary Blagg
48%
42%
Neil Amstrong
6%
10%
Mikołaj Kopernik
5%
2%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto ustalił oficjalny system nazewnictwa mórz i gór Księżyca?
442
42%

Szczegóły

Autor: Sokrates
Ilustracja: cafuego
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.