Kto w 395 roku ostatecznie podzielił Cesarstwo Rzymskie na części wschodnią i zachodnią?

Wespazjan
Konstantyn Wielki
Djoklecjan
Teodozjusz Wielki
Choć ce­sar­stwo rzymskie kil­ka­krot­nie już w swojej historii było dzielone pomiędzy dwóch władców (pierw­sze­go podziału dokonał Dio­kle­cja­n), to jednak zawsze udawało się to państwo zjed­no­czyć. Osta­tecz­ne­go podziału dokonał dopiero Teo­do­zjusz Wielki, który w 395 r., na łożu śmierci po­dzie­lił państwo pomiędzy swoich synów Ho­no­riu­sza, któremu przypadł Zachód i Ar­ka­diu­sza, który został władcą Wschodu[

Rozkład odpowiedzi

Wespazjan
Konstantyn Wielki
Djoklecjan
Teodozjusz Wielki
odpowiedzi
flagWielka Brytania
0%
57%
4%
38%
21
flagPolska
10%
51%
14%
23%
1212
flagStany Zjednoczone
30%
40%
10%
20%
10
flagNiemcy
15%
50%
15%
19%
26
flagNieznany
10%
57%
14%
17%
138
flagHolandia
8%
41%
33%
16%
12

Płeć

men23%
women25%
Wespazjan
10%
8%
Konstantyn Wielki
51%
55%
Djoklecjan
15%
10%
Teodozjusz Wielki
23%
25%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto w 395 roku ostatecznie podzielił Cesarstwo Rzymskie na części wschodnią i zachodnią?
1488
23%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.