Kto walczył po stronie Zakonu w bitwie pod Wiłkomierzem?

Litwini
Tatarzy
Kawalerowie Mieczowi
wszyscy wymienieni
Stoczona w ramach toczonej w latach 1431-1435 wojny Zakonu z Polską i Litwą bitwa była w dużej mierze bra­to­bój­czym starciem stron­nictw li­tew­skich. Sprzy­mie­rzo­ny z na­le­żą­cy­mi do Krzy­ża­ków Ka­wa­le­ra­mi Mie­czo­wy­mi naj­młod­szy brat Ja­gieł­ły, Świ­dry­gieł­ło wspo­ma­ga­ny do­dat­ko­wo przez Tatarów próbował dzięki nim przejąć władzę na Litwie.

Rozkład odpowiedzi

Litwini
Tatarzy
Kawalerowie Mieczowi
wszyscy wymienieni
odpowiedzi
flagWielka Brytania
13%
4%
22%
59%
22
flagHolandia
9%
0%
36%
54%
11
flagStany Zjednoczone
18%
9%
18%
54%
11
flagPolska
7%
12%
42%
37%
2123
flagNieznany
6%
12%
52%
28%
421
flagNiemcy
15%
7%
53%
23%
13

Płeć

men36%
women51%
Litwini
6%
7%
Tatarzy
9%
19%
Kawalerowie Mieczowi
48%
21%
wszyscy wymienieni
36%
51%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto walczył po stronie Zakonu w bitwie pod Wiłkomierzem?
2669
36%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: madmrmox
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.