Kto, wedle popularnej i dość prawdopodobnej legendy, wysłał list do sułtana osmańskiego, kończąc go "pocałuj nas w d..ę"?

Mongołowie
Kozacy
Habsburgowie
Grecy
Kozacy tworzyli de­mo­kra­tycz­ne spo­łecz­no­ści i list pisali wspólnie - scenę tę przed­sta­wia słynny obraz Ilji Riepina. Wg legendy Kozacy spa­ro­dio­wa­li tytuły sułtana, ad­re­su­jąc list do "ba­bi­loń­skie­go po­my­wa­cza, ma­ce­doń­skie­go ko­ło­dzie­ja, ko­zo­je­...y Alek­san­drii, świ­nia­rza Egiptu, świni Armenii, po­dol­skie­go zło­dzie­ja, katamity Tatarii, mordercy Kamieńca i głupca ziemi i piekła". Do dziś za­cho­wa­ła się jedynie kopia listu, au­ten­tycz­ność całego zda­rze­nia jest zagadką.

Rozkład odpowiedzi

Mongołowie
Kozacy
Habsburgowie
Grecy
odpowiedzi
flagHiszpania
0%
91%
4%
4%
24
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
4%
91%
0%
4%
23
flagSzwajcaria
7%
85%
0%
0%
14
flagUkraina
4%
84%
4%
0%
25
flagKanada
0%
83%
6%
10%
30
flagFrancja
7%
82%
7%
3%
28
flagRosja
3%
80%
7%
0%
26
flagHolandia
9%
78%
9%
0%
51
flagPolska
9%
76%
9%
3%
11232
flagWielka Brytania
10%
75%
6%
6%
303
flagIrlandia
8%
75%
8%
8%
36
flagSzwecja
7%
74%
14%
3%
27
flagNieznany
12%
71%
13%
2%
465
flagNiemcy
12%
71%
11%
4%
188
flagWłochy
15%
70%
10%
5%
40
flagNorwegia
11%
69%
11%
7%
26
flagDania
25%
68%
6%
0%
16
flagAustria
14%
57%
19%
0%
21
flagStany Zjednoczone
19%
56%
15%
5%
186
flagIndie
28%
19%
42%
9%
21

Płeć

men77%
women72%
Mongołowie
9%
10%
Kozacy
77%
72%
Habsburgowie
9%
13%
Grecy
3%
4%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.