Kto, wedle popularnej i dość prawdopodobnej legendy, wysłał list do sułtana osmańskiego, kończąc go "pocałuj nas w d..ę"?

Mongołowie
Kozacy
Habsburgowie
Grecy
Kozacy tworzyli de­mo­kra­tycz­ne spo­łecz­no­ści i list pisali wspólnie - scenę tę przed­sta­wia słynny obraz Ilji Riepina. Wg legendy Kozacy spa­ro­dio­wa­li tytuły sułtana, ad­re­su­jąc list do "ba­bi­loń­skie­go po­my­wa­cza, ma­ce­doń­skie­go ko­ło­dzie­ja, ko­zo­je­...y Alek­san­drii, świ­nia­rza Egiptu, świni Armenii, po­dol­skie­go zło­dzie­ja, katamity Tatarii, mordercy Kamieńca i głupca ziemi i piekła". Do dziś za­cho­wa­ła się jedynie kopia listu, au­ten­tycz­ność całego zda­rze­nia jest zagadką.

Rozkład odpowiedzi

Mongołowie
Kozacy
Habsburgowie
Grecy
odpowiedzi
flagHiszpania
0%
90%
4%
4%
21
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
5%
90%
0%
5%
20
flagUkraina
4%
86%
4%
0%
23
flagBelgia
0%
84%
15%
0%
13
flagKanada
0%
82%
6%
10%
29
flagFrancja
7%
82%
7%
3%
28
flagRosja
4%
81%
4%
0%
22
flagHolandia
10%
79%
10%
0%
48
flagIrlandia
8%
77%
8%
5%
35
flagPolska
9%
76%
9%
3%
10709
flagWielka Brytania
11%
75%
6%
6%
278
flagDania
26%
73%
0%
0%
15
flagNieznany
12%
71%
12%
2%
442
flagWłochy
15%
69%
10%
5%
39
flagNorwegia
11%
69%
11%
7%
26
flagNiemcy
13%
68%
11%
4%
170
flagSzwecja
9%
66%
19%
4%
21
flagAustria
17%
64%
5%
0%
17
flagStany Zjednoczone
18%
57%
15%
5%
174
flagIndie
28%
19%
42%
9%
21

Płeć

men77%
women71%
Mongołowie
10%
10%
Kozacy
77%
71%
Habsburgowie
9%
13%
Grecy
3%
4%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.