Kto, według legendy, jest autorem Ikony Matki Bożej Częstochowskiej z jasnej Góry?

św. Hieronim
św. Łukasz Ewangelista
Orygenes
Ignacy Antiocheński
Według znanej XV wiecznej legendy, za­pi­sa­nej w naj­star­szej historii obrazu pt. (łac. Trans­la­tio Tabulae Beatae Mariae Vir­gi­ni­s, quam Sanctus Lucas depinxit propris manibus) (pol. Prze­no­si­ny tablicy Bło­go­sła­wio­nej Maryi Dzie­wi­cy, którą Święty Łukasz wy­ma­lo­wał własnymi rękami) miał go na­ma­lo­wać św. Łukasz Ewan­ge­li­sta na deskach stołu w domu Maryi w Je­ro­zo­li­mie.

Rozkład odpowiedzi

św. Hieronim
św. Łukasz Ewangelista
Orygenes
Ignacy Antiocheński
odpowiedzi
flagWielka Brytania
27%
53%
2%
13%
43
flagNiemcy
23%
47%
5%
17%
17
flagPolska
27%
42%
8%
21%
3379
flagNieznany
32%
34%
9%
23%
605

Płeć

men35%
women36%
św. Hieronim
31%
30%
św. Łukasz Ewangelista
35%
36%
Orygenes
9%
6%
Ignacy Antiocheński
23%
26%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto, według legendy, jest autorem Ikony Matki Bożej Częstochowskiej z jasnej Góry?
4114
40%

Szczegóły

Autor: Jowita
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.