Kto wybudował i mieszkał w Teotihuacan, najbardziej spektakularnym mieście Mezoameryki z czasów pre-kolumbijskich?

Majowie
Aztekowie
Inkowie
Nie wiadomo
Miasto jest bardzo stare - jego naj­więk­sza pi­ra­mi­da, zwana dziś Piramidą Słońca, została ukoń­czo­na około roku 100 naszej ery. Czasy te po­prze­dza­ją więk­szość po­zna­nych kultur Me­zo­ame­ry­ki. Nie wiadomo kim byli bu­dow­ni­czo­wie miasta, ani jak ono się naprawdę nazywało (obecna nazwa pochodzi od póź­niej­szych o ponad tysiąc lat Az­te­kó­w). W mieście miesz­ka­ło ponad 150 tysięcy ludzi, co oznacza, że było w swoim czasie jednym z naj­więk­szych na świecie (u­stę­pu­jąc jednak znacznie Rzy­mo­wi­).

Rozkład odpowiedzi

Majowie
Aztekowie
Inkowie
Nie wiadomo
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
11%
5%
11%
70%
17
flagHolandia
16%
16%
3%
64%
31
flagSzwajcaria
0%
16%
25%
58%
12
flagNiemcy
14%
26%
15%
43%
83
flagWielka Brytania
11%
30%
18%
39%
126
flagIndie
26%
31%
10%
31%
19
flagStany Zjednoczone
23%
35%
10%
28%
91
flagUkraina
14%
50%
0%
28%
14
flagPolska
20%
36%
16%
26%
5838
flagWłochy
17%
30%
26%
26%
23
flagFrancja
7%
42%
28%
21%
14
flagNieznany
25%
42%
20%
11%
570
flagKanada
30%
30%
30%
10%
10
flagSzwecja
53%
15%
23%
7%
13
flagIrlandia
18%
31%
43%
6%
16

Płeć

men21%
women27%
Majowie
20%
21%
Aztekowie
43%
31%
Inkowie
14%
19%
Nie wiadomo
21%
27%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto wybudował i mieszkał w Teotihuacan, najbardziej spektakularnym mieście Mezoameryki z czasów pre-kolumbijskich?
6884
26%

Szczegóły

Autor: krakowianka
Czytaj więcej: wikipedia Teotihuacán
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.