Kto wybudował i mieszkał w Teotihuacan, najbardziej spektakularnym mieście Mezoameryki z czasów pre-kolumbijskich?

Majowie
Aztekowie
Inkowie
Nie wiadomo
Miasto jest bardzo stare - jego naj­więk­sza pi­ra­mi­da, zwana dziś Piramidą Słońca, została ukoń­czo­na około roku 100 naszej ery. Czasy te po­prze­dza­ją więk­szość po­zna­nych kultur Me­zo­ame­ry­ki. Nie wiadomo kim byli bu­dow­ni­czo­wie miasta, ani jak ono się naprawdę nazywało (obecna nazwa pochodzi od póź­niej­szych o ponad tysiąc lat Az­te­kó­w). W mieście miesz­ka­ło ponad 150 tysięcy ludzi, co oznacza, że było w swoim czasie jednym z naj­więk­szych na świecie (u­stę­pu­jąc jednak znacznie Rzy­mo­wi­).

Rozkład odpowiedzi

Majowie
Aztekowie
Inkowie
Nie wiadomo
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
14%
7%
14%
64%
14
flagNiemcy
16%
23%
15%
44%
65
flagHolandia
23%
29%
5%
41%
17
flagWielka Brytania
9%
32%
20%
37%
97
flagIndie
27%
27%
11%
33%
18
flagStany Zjednoczone
24%
32%
10%
30%
78
flagWłochy
15%
30%
25%
30%
20
flagUkraina
9%
63%
0%
27%
11
flagPolska
20%
36%
16%
26%
4177
flagFrancja
7%
38%
30%
23%
13
flagNieznany
30%
40%
19%
8%
293
flagIrlandia
25%
33%
33%
8%
12

Płeć

men21%
women24%
Majowie
21%
21%
Aztekowie
42%
33%
Inkowie
14%
19%
Nie wiadomo
21%
25%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto wybudował i mieszkał w Teotihuacan, najbardziej spektakularnym mieście Mezoameryki z czasów pre-kolumbijskich?
4808
26%

Szczegóły

Autor: krakowianka
Czytaj więcej: wikipedia Teotihuacán
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.