Kto wybudował i mieszkał w Teotihuacan, najbardziej spektakularnym mieście Mezoameryki z czasów pre-kolumbijskich?

Majowie
Aztekowie
Inkowie
Nie wiadomo
Miasto jest bardzo stare - jego naj­więk­sza pi­ra­mi­da, zwana dziś Piramidą Słońca, została ukoń­czo­na około roku 100 naszej ery. Czasy te po­prze­dza­ją więk­szość po­zna­nych kultur Me­zo­ame­ry­ki. Nie wiadomo kim byli bu­dow­ni­czo­wie miasta, ani jak ono się naprawdę nazywało (obecna nazwa pochodzi od póź­niej­szych o ponad tysiąc lat Az­te­kó­w). W mieście miesz­ka­ło ponad 150 tysięcy ludzi, co oznacza, że było w swoim czasie jednym z naj­więk­szych na świecie (u­stę­pu­jąc jednak znacznie Rzy­mo­wi­).

Rozkład odpowiedzi

Majowie
Aztekowie
Inkowie
Nie wiadomo
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
18%
9%
18%
54%
11
flagNiemcy
13%
22%
16%
47%
61
flagWielka Brytania
10%
33%
20%
34%
83
flagWłochy
16%
22%
27%
33%
18
flagIndie
27%
27%
11%
33%
18
flagStany Zjednoczone
24%
30%
10%
32%
75
flagHolandia
23%
38%
7%
30%
13
flagUkraina
10%
60%
0%
30%
10
flagPolska
21%
34%
15%
27%
3407
flagFrancja
7%
38%
30%
23%
13
flagIrlandia
30%
30%
30%
10%
10
flagNieznany
32%
32%
23%
9%
64

Płeć

men24%
women24%
Majowie
20%
22%
Aztekowie
41%
33%
Inkowie
13%
19%
Nie wiadomo
24%
24%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto wybudował i mieszkał w Teotihuacan, najbardziej spektakularnym mieście Mezoameryki z czasów pre-kolumbijskich?
3774
28%

Szczegóły

Autor: krakowianka
Czytaj więcej: wikipedia Teotihuacán
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.