Kto wybudował i mieszkał w Teotihuacan, najbardziej spektakularnym mieście Mezoameryki z czasów pre-kolumbijskich?

Majowie
Aztekowie
Inkowie
Nie wiadomo
Miasto jest bardzo stare - jego naj­więk­sza pi­ra­mi­da, zwana dziś Piramidą Słońca, została ukoń­czo­na około roku 100 naszej ery. Czasy te po­prze­dza­ją więk­szość po­zna­nych kultur Me­zo­ame­ry­ki. Nie wiadomo kim byli bu­dow­ni­czo­wie miasta, ani jak ono się naprawdę nazywało (obecna nazwa pochodzi od póź­niej­szych o ponad tysiąc lat Az­te­kó­w). W mieście miesz­ka­ło ponad 150 tysięcy ludzi, co oznacza, że było w swoim czasie jednym z naj­więk­szych na świecie (u­stę­pu­jąc jednak znacznie Rzy­mo­wi­).

Rozkład odpowiedzi

Majowie
Aztekowie
Inkowie
Nie wiadomo
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
12%
6%
12%
68%
16
flagHolandia
22%
22%
4%
50%
22
flagNiemcy
16%
22%
15%
45%
71
flagWielka Brytania
9%
33%
19%
37%
109
flagIndie
27%
27%
11%
33%
18
flagWłochy
15%
30%
25%
30%
20
flagStany Zjednoczone
23%
33%
11%
29%
81
flagUkraina
9%
63%
0%
27%
11
flagPolska
21%
36%
16%
25%
5188
flagFrancja
7%
42%
28%
21%
14
flagNieznany
26%
42%
20%
10%
514
flagKanada
30%
30%
30%
10%
10
flagIrlandia
23%
38%
30%
7%
13

Płeć

men20%
women25%
Majowie
20%
21%
Aztekowie
44%
32%
Inkowie
14%
19%
Nie wiadomo
20%
25%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto wybudował i mieszkał w Teotihuacan, najbardziej spektakularnym mieście Mezoameryki z czasów pre-kolumbijskich?
6091
25%

Szczegóły

Autor: krakowianka
Czytaj więcej: wikipedia Teotihuacán
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.