Kto wybudował i mieszkał w Teotihuacan, najbardziej spektakularnym mieście Mezoameryki z czasów pre-kolumbijskich?

Majowie
Aztekowie
Inkowie
Nie wiadomo
Miasto jest bardzo stare - jego naj­więk­sza pi­ra­mi­da, zwana dziś Piramidą Słońca, została ukoń­czo­na około roku 100 naszej ery. Czasy te po­prze­dza­ją więk­szość po­zna­nych kultur Me­zo­ame­ry­ki. Nie wiadomo kim byli bu­dow­ni­czo­wie miasta, ani jak ono się naprawdę nazywało (obecna nazwa pochodzi od póź­niej­szych o ponad tysiąc lat Az­te­kó­w). W mieście miesz­ka­ło ponad 150 tysięcy ludzi, co oznacza, że było w swoim czasie jednym z naj­więk­szych na świecie (u­stę­pu­jąc jednak znacznie Rzy­mo­wi­).

Rozkład odpowiedzi

Majowie
Aztekowie
Inkowie
Nie wiadomo
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
11%
5%
11%
70%
17
flagHolandia
18%
18%
3%
59%
27
flagNiemcy
15%
24%
16%
42%
77
flagWielka Brytania
10%
31%
17%
40%
118
flagIndie
27%
27%
11%
33%
18
flagStany Zjednoczone
22%
34%
11%
28%
84
flagWłochy
18%
27%
27%
27%
22
flagUkraina
9%
63%
0%
27%
11
flagPolska
20%
36%
16%
26%
5465
flagFrancja
7%
42%
28%
21%
14
flagNieznany
26%
41%
20%
11%
539
flagSzwecja
40%
20%
30%
10%
10
flagKanada
30%
30%
30%
10%
10
flagIrlandia
21%
35%
35%
7%
14

Płeć

men21%
women26%
Majowie
20%
21%
Aztekowie
43%
32%
Inkowie
14%
19%
Nie wiadomo
21%
26%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto wybudował i mieszkał w Teotihuacan, najbardziej spektakularnym mieście Mezoameryki z czasów pre-kolumbijskich?
6434
25%

Szczegóły

Autor: krakowianka
Czytaj więcej: wikipedia Teotihuacán
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.