Kto wygrał bitwę nad Little Big Horn?

Została nierozstrzygnięta
Indianie
Amerykanie
Kanada
Bitwa nad Little Big Horn ro­ze­gra­ła się 26 czerwca 1876 r. pomiędzy wojskami Stanów Zjed­no­czo­nych a ple­mio­na­mi Indian pół­noc­no­ame­ry­kań­skich. Starcie za­koń­czy­ło się porażką Ame­ry­ka­nów i śmiercią wszyst­kich żoł­nie­rzy bio­rą­cych udział w walce.

Rozkład odpowiedzi

Została nierozstrzygnięta
Indianie
Amerykanie
Kanada
odpowiedzi
flagWielka Brytania
22%
44%
27%
5%
18
flagPolska
29%
39%
24%
6%
1497
flagNieznany
28%
31%
29%
10%
284
flagNiemcy
50%
27%
11%
11%
18

Płeć

men37%
women29%
Została nierozstrzygnięta
29%
32%
Indianie
37%
29%
Amerykanie
24%
24%
Kanada
7%
13%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto wygrał bitwę nad Little Big Horn?
1868
38%

Szczegóły

Autor: PK
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.