Kto wykonał pierwszy próbny lot balonem na ogrzane powietrze braci Montgolfier?

Joseph Michel Montgolfier
Jacques Étienne Montgolfier
Zwierzęta
Skazaniec
14 grudnia 1782 wy­pusz­czo­ny przez braci Mont­gol­fier z przy­do­mo­we­go ogródka balon o ob­ję­to­ści 18m³ osiągnął wysokość 250 m. Dwa dni później bracia spo­rzą­dzi­li i wysłali notatkę o tym fakcie do Fran­cu­skiej Akademii Nauk.

Rozkład odpowiedzi

Joseph Michel Montgolfier
Jacques Étienne Montgolfier
Zwierzęta
Skazaniec
odpowiedzi
flagWłochy
0%
30%
60%
10%
10
flagWielka Brytania
12%
18%
53%
15%
58
flagPolska
15%
21%
41%
22%
2436
flagNieznany
17%
20%
34%
27%
411
flagNiemcy
36%
9%
27%
27%
11

Płeć

men38%
women41%
Joseph Michel Montgolfier
16%
12%
Jacques Étienne Montgolfier
18%
24%
Zwierzęta
38%
41%
Skazaniec
26%
20%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto wykonał pierwszy próbny lot balonem na ogrzane powietrze braci Montgolfier?
3006
40%

Szczegóły

Autor: XxXxXxXxX
Ilustracja: Darij & Ana
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.