Kto wynalazł peryskop odwracalny?

Rudolf Gundlach
Edward Habich
firma Vickers-Armstrong
nie wiadomo
Peryskop od­wra­cal­ny został wy­na­le­zio­ny przez pol­skie­go kon­struk­to­ra Rudolfa Gun­dla­cha. Został opa­ten­to­wa­ny 3 stycznia 1936r. Umoż­li­wiał ob­ser­wa­cję w zakresie 360° bez od­wra­ca­nia głowy czy zmiany pozycji ob­ser­wa­to­ra. Patent został sprze­da­ny firmie Vic­ker­s-Arm­stron­g, a sam peryskop został sko­pio­wa­ny przez ZSRR i był używany m.in w le­gen­dar­nych T-34.

Rozkład odpowiedzi

Rudolf Gundlach
Edward Habich
firma Vickers-Armstrong
nie wiadomo
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
90%
0%
0%
10%
10
flagPolska
44%
23%
13%
18%
391
flagNieznany
20%
40%
26%
13%
15

Płeć

men27%
women20%
Rudolf Gundlach
27%
20%
Edward Habich
30%
36%
firma Vickers-Armstrong
18%
23%
nie wiadomo
23%
20%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto wynalazł peryskop odwracalny?
449
44%

Szczegóły

Autor: Raczek246
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.