Kto wynalazł pierwszy termometr rtęciowy?

Galilei Galileo (Galileusz)
Anders Celsjusz
Gabriel Daniel Fahrenheit
William Kelvin
Pierw­szym przy­rzą­dem przy­po­mi­na­ją­cym z wyglądu współ­cze­sne ter­mo­me­try był ter­mo­metr rtę­cio­wy. Został on udo­sko­na­lo­ny na początku XVIII wieku przez po­cho­dzą­ce­go z Gdańska, a osia­dłe­go w Holandii fizyka - Daniela Gabriela Fah­ren­he­ita. Dzia­ła­nie tego rodzaju ter­mo­me­tru oparte jest na zasadzie roz­sze­rza­nia się cieczy podczas zmiany tem­pe­ra­tu­ry.

Rozkład odpowiedzi

Galilei Galileo (Galileusz)
Anders Celsjusz
Gabriel Daniel Fahrenheit
William Kelvin
odpowiedzi
flagSzwajcaria
5%
22%
72%
0%
18
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
7%
14%
64%
14%
14
flagFrancja
18%
25%
56%
0%
16
flagAustralia
7%
21%
50%
21%
14
flagIrlandia
16%
25%
50%
8%
12
flagIndie
20%
18%
47%
13%
125
flagPakistan
21%
5%
47%
21%
19
flagHolandia
30%
20%
45%
5%
20
flagStany Zjednoczone
24%
21%
38%
14%
182
flagWłochy
12%
25%
37%
25%
16
flagNiemcy
25%
24%
36%
13%
66
flagNorwegia
28%
21%
35%
7%
14
flagPolska
22%
28%
34%
13%
5845
flagWielka Brytania
18%
29%
33%
18%
171
flagFilipiny
8%
41%
33%
16%
12
flagUkraina
7%
46%
30%
15%
13
flagKanada
27%
36%
27%
9%
11
flagNieznany
29%
29%
26%
13%
613
flagSzwecja
15%
61%
7%
15%
13

Płeć

men30%
women33%
Galilei Galileo (Galileusz)
28%
22%
Anders Celsjusz
27%
30%
Gabriel Daniel Fahrenheit
30%
33%
William Kelvin
13%
13%

Szczegóły

Autor: Paweł Kołodziejczyk
Ilustracja: Ray Bodden
Czytaj więcej: www.tvp.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.