Kto wynalazł piorunochron?

Michael Faraday
Benjamin Franklin
sir Isaac Newton
Nicola Tesla.
Urzą­dze­nie zwane pio­ru­no­chro­nem a dawniej od­grom­ni­kiem wynalazł w roku 1752 Benjamin Fran­klin. Swój wy­na­la­zek testował na budynku, w którym miesz­kał. Ten ame­ry­kań­ski filozof i uczony od 1978 roku zajmował się ba­da­nia­mi zjawiska elek­trycz­no­ści. To właśnie on za­pro­po­no­wał podział elek­trycz­no­ści na dodatnią i ujemną. Szcze­gól­ni in­te­re­so­wał się zja­wi­skiem wy­ła­do­wań at­mos­fe­rycz­nych i swoje ob­ser­wa­cje pro­wa­dził przez wiele lat. Za­owo­co­wa­ły one właśnie kon­struk­cją od­grom­ni­ka.

Rozkład odpowiedzi

Michael Faraday
Benjamin Franklin
sir Isaac Newton
Nicola Tesla.
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
5%
66%
27%
0%
18
flagStany Zjednoczone
18%
64%
10%
5%
37
flagWłochy
11%
61%
16%
11%
18
flagPolska
18%
58%
7%
15%
5561
flagNieznany
14%
58%
7%
19%
434
flagFrancja
16%
55%
16%
11%
18
flagNiemcy
15%
51%
15%
17%
58
flagWielka Brytania
22%
46%
10%
21%
113
flagNorwegia
23%
46%
15%
15%
13
flagHolandia
20%
40%
5%
35%
20

Płeć

men62%
women53%
Michael Faraday
15%
21%
Benjamin Franklin
62%
53%
sir Isaac Newton
5%
9%
Nicola Tesla.
15%
15%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto wynalazł piorunochron?
6402
58%

Szczegóły

Autor: Krzysztof Moskal
Ilustracja: Richard Fisher
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.