Kto wynalazł skrzynkę pocztową?

Thomas Alva Edison
Jan Szczepanik
Benjamin Franklin
Anthony Trollope
Anthony Trollope był jednym z naj­waż­niej­szych pisarzy an­giel­skich ery wik­to­riań­skiej. Trollope opi­sy­wa­ł, jaką rolę w re­la­cjach mię­dzy­ludz­kich od­gry­wa­ją pie­nią­dze. W miej­sco­wo­ści Guersey, gdzie mieszkał można zobaczyć odlaną z żelaza skrzynkę pocz­to­wą. Mało kto w Polsce wie, że to właśnie on wynalazł ten - wy­da­wa­ło­by się - tak oczy­wi­sty przed­miot. Jak głosi napis jest to pierwsza skrzynka pocztowa w Anglii i została w 1852 roku za­in­sta­lo­wa­na właśnie przez An­tho­ny­’e­go Trol­lo­pe­’a.

Rozkład odpowiedzi

Thomas Alva Edison
Jan Szczepanik
Benjamin Franklin
Anthony Trollope
odpowiedzi
flagNieznany
14%
30%
21%
33%
328
flagPolska
15%
29%
23%
31%
1814
flagWielka Brytania
17%
35%
25%
21%
28
flagNiemcy
16%
33%
33%
16%
18

Płeć

men27%
women37%
Thomas Alva Edison
14%
13%
Jan Szczepanik
36%
24%
Benjamin Franklin
22%
24%
Anthony Trollope
27%
37%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto wynalazł skrzynkę pocztową?
2263
32%

Szczegóły

Autor: poirot1608
Ilustracja: Jon Parise
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.