Kto wypowiedział to słynne zdanie? " Teraz stałem się Śmiercią, niszczycielem światów."

Alexander Fleming
Robert Oppenheimer
James Franck
Józef Stalin
Robert Op­pen­he­ime­r: ame­ry­kań­ski fizyk, profesor na Uni­wer­sy­te­cie Ka­li­for­nij­skim w Ber­ke­ley, dyrektor naukowy Projektu Man­hat­tan. Nazywany ojcem bomby ato­mo­wej. Był dy­rek­to­rem In­sti­tu­te for Advanced Study i pracował jako starszy profesor fizyki teo­re­tycz­nej (sta­no­wi­sko zaj­mo­wa­ne wcze­śniej przez Alberta Ein­ste­ina­).

Rozkład odpowiedzi

Alexander Fleming
Robert Oppenheimer
James Franck
Józef Stalin
odpowiedzi
flagNiemcy
14%
71%
0%
14%
14
flagHolandia
10%
70%
0%
20%
10
flagWielka Brytania
11%
63%
2%
22%
36
flagPolska
20%
47%
12%
19%
2541
flagNieznany
19%
43%
14%
21%
412

Płeć

men46%
women45%
Alexander Fleming
20%
18%
Robert Oppenheimer
46%
45%
James Franck
11%
9%
Józef Stalin
20%
26%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto wypowiedział to słynne zdanie? " Teraz stałem się Śmiercią, niszczycielem światów."
3078
47%

Szczegóły

Autor: Jan Heimrath
Ilustracja: Dave Miller
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.