Kto założył KOR (Komitet Obrony Robotników)?

Antoni Maciarewicz
Ryszard Petru
Lech Wałęsa
Lech Kaczyński
Komitet Obrony Ro­bot­ni­ków – polska or­ga­ni­za­cja opo­zy­cyj­na dzia­ła­ją­ca od września 1976 do września 1977, sprze­ci­wia­ją­ca się polityce władz PRL, niosąca pomoc osobom re­pre­sjo­no­wa­nym w wyniku wydarzeń Czerwca 1976, przede wszyst­kim w Radomiu i Ursusie, a także w Płocku. Po­wsta­nie Komitetu Obrony Ro­bot­ni­ków po­prze­dzi­ła akcja pomocy osobom re­pre­sjo­no­wa­nym w Ursusie or­ga­ni­zo­wa­na przez śro­do­wi­sko tzw. Gromady Włó­czę­gów dzia­ła­ją­cej przy 1 War­szaw­skiej Drużynie Har­cer­skiej im. Romualda Trau­gut­ta Czarna Jedynka, któremu prze­wo­dził Antoni Ma­cie­re­wicz

Rozkład odpowiedzi

Antoni Maciarewicz
Ryszard Petru
Lech Wałęsa
Lech Kaczyński
odpowiedzi
flagNiemcy
64%
14%
21%
0%
14
flagPolska
43%
7%
37%
10%
753
flagNieznany
41%
7%
35%
12%
39

Płeć

men40%
women42%
Antoni Maciarewicz
40%
42%
Ryszard Petru
5%
12%
Lech Wałęsa
42%
40%
Lech Kaczyński
10%
4%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto założył KOR (Komitet Obrony Robotników)?
858
44%

Szczegóły

Autor: GabrielBaran
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.