Kto założył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie?

Król Władysław II Jagiełło
Król Kazimierz III Wielki
Król Władysław Łokietek
Król Kazimierz IV Jagiellończyk
Uni­wer­sy­tet Ja­giel­loń­ski, założony w 1364 roku, jest naj­star­szą polską uczelnią i należy do naj­star­szych w Europie. Zlo­ka­li­zo­wa­ny w jednym z naj­pięk­niej­szych miast Europy – za­byt­ko­wym Krakowie – Uni­wer­sy­tet oferuje ob­co­kra­jow­com moż­li­wość stu­dio­wa­nia języka i kultury pol­skie­j, a także hi­sto­rii, sztuki, za­gad­nień spo­łecz­ny­ch, po­li­tycz­nych i eko­no­micz­nych.

Rozkład odpowiedzi

Król Władysław II Jagiełło
Król Kazimierz III Wielki
Król Władysław Łokietek
Król Kazimierz IV Jagiellończyk
odpowiedzi
flagFinlandia
0%
100%
0%
0%
11
flagHolandia
0%
91%
0%
8%
23
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
5%
85%
5%
5%
20
flagPolska
17%
66%
4%
11%
1753
flagStany Zjednoczone
25%
65%
0%
10%
20
flagWielka Brytania
23%
52%
4%
19%
46
flagNiemcy
11%
51%
2%
34%
43
flagNieznany
29%
46%
3%
19%
126

Płeć

men66%
women69%
Król Władysław II Jagiełło
18%
16%
Król Kazimierz III Wielki
66%
69%
Król Władysław Łokietek
2%
3%
Król Kazimierz IV Jagiellończyk
13%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto założył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie?
2132
65%

Szczegóły

Autor: RosseMary
Ilustracja: Jennifer Boyer
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.