Kto zapoczątkował pracę nad systemem Linux?

koncern IBM
Linus Torvalds
Alan Touring
John Linux
Nazwa jest zbitką słów Linus i Unix. Historia systemu roz­po­czę­ła się w roku 1991, gdy Linus Torvalds ogłosił, że tworzy hob­by­stycz­nie nieduży, wolny system ope­ra­cyj­ny. Do dziś Linus po­zo­sta­je aktywnym twórcą systemu, udzie­la­jąc się głównie jako we­ry­fi­ka­tor wpro­wa­dza­nych zmian.

Rozkład odpowiedzi

koncern IBM
Linus Torvalds
Alan Touring
John Linux
odpowiedzi
flagHolandia
0%
71%
0%
28%
14
flagWielka Brytania
18%
40%
11%
28%
76
flagPolska
18%
39%
11%
28%
4673
flagNieznany
20%
35%
12%
31%
444
flagStany Zjednoczone
15%
35%
20%
25%
20
flagNiemcy
21%
21%
21%
34%
41

Płeć

men38%
women25%
koncern IBM
22%
29%
Linus Torvalds
38%
25%
Alan Touring
10%
11%
John Linux
28%
34%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto zapoczątkował pracę nad systemem Linux?
5370
39%

Szczegóły

Autor: Agnieszka Lipiec
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.