Kto zbudował pierwsze skrzypce?

Antonio Stradivari
Andrea Amati
Giovanni Paolo Maggini
Leonardo da Vinci
Pierwsze udo­ku­men­to­wa­ne czte­ro­stru­no­we skrzypce skon­stru­ował w roku 1555 Andrea Amati. Po­przed­nie in­stru­men­ty miały trzy struny i nazywane były vio­let­ta. Skrzypce na­tych­miast zdobyły po­pu­lar­no­ść, zarówno wśród ulicz­nych grajków, jak i pośród osób wysoko uro­dzo­nych.

Rozkład odpowiedzi

Antonio Stradivari
Andrea Amati
Giovanni Paolo Maggini
Leonardo da Vinci
odpowiedzi
flagNiemcy
32%
30%
8%
29%
62
flagStany Zjednoczone
29%
28%
24%
17%
78
flagPolska
36%
26%
17%
19%
3367
flagWłochy
57%
21%
21%
0%
14
flagHolandia
26%
20%
13%
40%
15
flagIrlandia
50%
20%
30%
0%
10
flagNorwegia
40%
20%
20%
20%
10
flagNieznany
40%
16%
23%
19%
155
flagWielka Brytania
44%
16%
20%
20%
75
flagIndie
41%
16%
25%
16%
12

Płeć

men24%
women25%
Antonio Stradivari
34%
42%
Andrea Amati
24%
25%
Giovanni Paolo Maggini
20%
12%
Leonardo da Vinci
20%
18%

Wersje językowe

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.