Kto zginął w bitwie pod Starym Wielisławiem stoczonej 27 grudnia 1428 roku podczas wojen husyckich.

Jan Żiżka
Jan Książe Ziębicki
Jan Kralovec
Puta III z Czastolowic
Po­po­łu­dniem 27 grudnia oddziały Jana Zię­bic­kie­go natknęły się na siły husyckie w rejonie wsi Stary Wie­li­sław. Pomimo braków własnych taborów, książę ziębicki zde­cy­do­wał się na bitwę i z marszu uderzył na utwo­rzo­ny przez siły czeskie szyk ta­bo­ro­wy. Atak cięż­ko­zbroj­ne­go ry­cer­stwa ślą­skie­go za­koń­czył się mi­li­tar­ną ka­ta­stro­fą. Pod siłą hu­syc­kie­go ognia ude­rze­nie się za­ła­ma­ło, a armia Jana poszła w roz­syp­kę. Dzieła znisz­cze­nia do­koń­czy­ło kontr­ude­rze­nie sił cze­skich. Książę ziębicki Jan podczas uciecz­ki, przy for­so­wa­niu By­strzy­cy Dusz­nic­kie­j, upadł wraz z koniem i został zabity przez husytów.

Rozkład odpowiedzi

Jan Żiżka
Jan Książe Ziębicki
Jan Kralovec
Puta III z Czastolowic
odpowiedzi
flagWłochy
15%
61%
23%
0%
13
flagHolandia
38%
47%
4%
9%
21
flagSzwecja
40%
40%
10%
10%
10
flagNiemcy
16%
36%
24%
22%
49
flagStany Zjednoczone
45%
36%
18%
0%
11
flagPolska
33%
34%
17%
14%
4594
flagNieznany
33%
34%
16%
14%
909
flagWielka Brytania
29%
30%
21%
14%
55

Płeć

men33%
women33%
Jan Żiżka
34%
33%
Jan Książe Ziębicki
33%
33%
Jan Kralovec
17%
20%
Puta III z Czastolowic
14%
13%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto zginął w bitwie pod Starym Wielisławiem stoczonej 27 grudnia 1428 roku podczas wojen husyckich.
4957
32%

Szczegóły

Autor: gladiusverus
Ilustracja: Vicki Burton

Historia

28 grudnia 2016 17:29:59 utworzył gladiusverus »
29 grudnia 2016 09:39:56 zmienił juliaww »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.