Która armia używała głównie silników diesla w czołgach podczas II wojny światowej?

Niemcy
Brytyjczycy
Amerykanie
Sowieci
Więk­szość armii ko­rzy­sta­ło w swoich czołgach z lekkich i wy­daj­nych silników ben­zy­no­wy­ch, często za­adop­to­wa­nych z prze­my­słu lot­ni­cze­go. Sowieci zde­cy­do­wa­li się na masową pro­duk­cję silników diesla, które w ów­cze­snych czasach były mało wydajne; musiały być więc bardzo duże (nie było wtedy jeszcze tur­bo­sprę­ża­re­k). ZSRR dys­po­no­wa­ło jednak po­tęż­ny­mi hutami alu­mi­nium i mogło sobie pozwolić na budowę wielkich alu­mi­nio­wych (więc lekkich mimo swych roz­mia­ró­w) bloków. Użycie silników diesla miało wiele zalet, m.in. po­zwa­la­ło uniknąć pożarów uszko­dzo­nych czołgów.

Rozkład odpowiedzi

Niemcy
Brytyjczycy
Amerykanie
Sowieci
odpowiedzi
flagSzwajcaria
24%
0%
6%
68%
29
flagAustralia
21%
13%
0%
65%
23
flagGrecja
36%
0%
0%
63%
11
flagSzwecja
38%
4%
4%
52%
21
flagNiemcy
33%
3%
11%
51%
254
flagFrancja
28%
0%
17%
51%
39
flagWłochy
27%
13%
9%
50%
22
flagBelgia
35%
5%
10%
50%
20
flagLitwa
16%
16%
16%
50%
12
flagNieznany
30%
8%
14%
47%
1911
flagWielka Brytania
32%
11%
8%
47%
398
flagKanada
28%
7%
15%
47%
38
flagPolska
33%
9%
11%
45%
18753
flagIndie
27%
19%
13%
40%
84
flagNorwegia
40%
9%
9%
40%
44
flagChorwacja
38%
7%
15%
38%
13
flagStany Zjednoczone
33%
9%
18%
37%
321
flagIrlandia
30%
15%
17%
35%
39
flagHolandia
46%
6%
14%
32%
49
flagHiszpania
50%
5%
16%
27%
18

Płeć

men46%
women31%
Niemcy
32%
39%
Brytyjczycy
8%
13%
Amerykanie
12%
15%
Sowieci
46%
31%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która armia używała głównie silników diesla w czołgach podczas II wojny światowej?
21647
46%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Craig Sunter
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.