Która armia używała głównie silników diesla w czołgach podczas II wojny światowej?

Niemcy
Brytyjczycy
Amerykanie
Sowieci
Więk­szość armii ko­rzy­sta­ło w swoich czołgach z lekkich i wy­daj­nych silników ben­zy­no­wy­ch, często za­adop­to­wa­nych z prze­my­słu lot­ni­cze­go. Sowieci zde­cy­do­wa­li się na masową pro­duk­cję silników diesla, które w ów­cze­snych czasach były mało wydajne; musiały być więc bardzo duże (nie było wtedy jeszcze tur­bo­sprę­ża­re­k). ZSRR dys­po­no­wa­ło jednak po­tęż­ny­mi hutami alu­mi­nium i mogło sobie pozwolić na budowę wielkich alu­mi­nio­wych (więc lekkich mimo swych roz­mia­ró­w) bloków. Użycie silników diesla miało wiele zalet, m.in. po­zwa­la­ło uniknąć pożarów uszko­dzo­nych czołgów.

Rozkład odpowiedzi

Niemcy
Brytyjczycy
Amerykanie
Sowieci
odpowiedzi
flagGrecja
22%
0%
0%
77%
18
flagSzwajcaria
18%
6%
6%
68%
48
flagAustralia
22%
11%
3%
62%
27
flagNowa Zelandia
21%
7%
14%
57%
14
flagFrancja
26%
0%
15%
56%
46
flagKanada
24%
6%
13%
55%
45
flagNiemcy
32%
4%
10%
52%
266
flagSzwecja
34%
3%
11%
50%
26
flagWłochy
27%
13%
9%
50%
22
flagBelgia
35%
5%
10%
50%
20
flagAustria
18%
12%
18%
50%
16
flagWielka Brytania
30%
10%
8%
49%
443
flagNieznany
30%
8%
14%
47%
1973
flagPolska
32%
8%
11%
46%
20224
flagNorwegia
39%
8%
12%
39%
48
flagHiszpania
43%
4%
13%
39%
23
flagIndie
29%
18%
13%
38%
91
flagIrlandia
28%
14%
18%
38%
49
flagStany Zjednoczone
33%
10%
18%
36%
368
flagHolandia
46%
5%
13%
35%
60

Płeć

men46%
women31%
Niemcy
32%
39%
Brytyjczycy
8%
13%
Amerykanie
12%
15%
Sowieci
46%
31%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która armia używała głównie silników diesla w czołgach podczas II wojny światowej?
23318
46%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: dave_7
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.