Która armia używała głównie silników diesla w czołgach podczas II wojny światowej?

Niemcy
Brytyjczycy
Amerykanie
Sowieci
Więk­szość armii ko­rzy­sta­ło w swoich czołgach z lekkich i wy­daj­nych silników ben­zy­no­wy­ch, często za­adop­to­wa­nych z prze­my­słu lot­ni­cze­go. Sowieci zde­cy­do­wa­li się na masową pro­duk­cję silników diesla, które w ów­cze­snych czasach były mało wydajne; musiały być więc bardzo duże (nie było wtedy jeszcze tur­bo­sprę­ża­re­k). ZSRR dys­po­no­wa­ło jednak po­tęż­ny­mi hutami alu­mi­nium i mogło sobie pozwolić na budowę wielkich alu­mi­nio­wych (więc lekkich mimo swych roz­mia­ró­w) bloków. Użycie silników diesla miało wiele zalet, m.in. po­zwa­la­ło uniknąć pożarów uszko­dzo­nych czołgów.

Rozkład odpowiedzi

Niemcy
Brytyjczycy
Amerykanie
Sowieci
odpowiedzi
flagAustralia
21%
13%
0%
65%
23
flagLitwa
9%
18%
18%
54%
11
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
27%
9%
9%
54%
11
flagBelgia
36%
5%
5%
52%
19
flagNiemcy
34%
4%
10%
50%
220
flagWłochy
27%
13%
9%
50%
22
flagNieznany
29%
8%
13%
48%
1822
flagKanada
29%
8%
13%
48%
37
flagFrancja
29%
0%
18%
48%
37
flagWielka Brytania
32%
10%
8%
47%
378
flagSzwecja
46%
6%
0%
46%
15
flagPolska
33%
9%
11%
45%
17473
flagIndie
28%
18%
12%
41%
82
flagNorwegia
40%
9%
9%
40%
42
flagStany Zjednoczone
33%
9%
17%
38%
302
flagChorwacja
36%
9%
18%
36%
11
flagIrlandia
31%
15%
18%
34%
38
flagHolandia
44%
6%
15%
33%
45
flagHiszpania
50%
5%
16%
27%
18
flagUkraina
54%
0%
18%
27%
11

Płeć

men46%
women30%
Niemcy
32%
39%
Brytyjczycy
8%
13%
Amerykanie
12%
16%
Sowieci
46%
31%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która armia używała głównie silników diesla w czołgach podczas II wojny światowej?
20192
45%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Craig Sunter
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.