Która cieśnina oddziela Grenlandię od Islandii?

Kanał Parry'ego
Cieśnina Davisa
Cieśnina Naresa
Cieśnina Duńska
Od na­le­żą­cej do Europy Is­lan­dii, Gren­lan­dię oddziela Cieśnina Duńska sze­ro­ko­ści 278 km (nie należy mylić z cie­śni­na­mi duńskimi od­dzie­la­ją­cy­mi Bałtyk od Morza Pół­noc­ne­go­). To właśnie w tym miejscu miała miejsce słynna potyczka nie­miec­kie­go krą­żow­ni­ka Bismarck z an­giel­skim Hood, za­koń­czo­na za­to­pie­niem tego dru­gie­go.

Rozkład odpowiedzi

Kanał Parry'ego
Cieśnina Davisa
Cieśnina Naresa
Cieśnina Duńska
odpowiedzi
flagDania
27%
0%
0%
72%
11
flagGrecja
0%
10%
20%
70%
10
flagHolandia
12%
6%
12%
68%
16
flagKanada
11%
23%
5%
58%
17
flagNiemcy
7%
23%
17%
50%
92
flagHiszpania
18%
31%
0%
50%
16
flagAustria
6%
31%
12%
50%
16
flagWłochy
6%
38%
9%
45%
31
flagPolska
10%
31%
13%
43%
6192
flagWielka Brytania
12%
32%
10%
42%
175
flagIrlandia
8%
41%
8%
41%
12
flagStany Zjednoczone
3%
41%
13%
40%
60
flagFrancja
5%
33%
22%
38%
18
flagNieznany
8%
36%
21%
32%
189

Płeć

men40%
women41%
Kanał Parry'ego
10%
10%
Cieśnina Davisa
31%
34%
Cieśnina Naresa
16%
13%
Cieśnina Duńska
40%
41%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która cieśnina oddziela Grenlandię od Islandii?
6954
43%

Szczegóły

Autor: Hinode
Ilustracja: Mike Beauregard
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.