Która cieśnina oddziela Grenlandię od Islandii?

Kanał Parry'ego
Cieśnina Davisa
Cieśnina Naresa
Cieśnina Duńska
Od na­le­żą­cej do Europy Is­lan­dii, Gren­lan­dię oddziela Cieśnina Duńska sze­ro­ko­ści 278 km (nie należy mylić z cie­śni­na­mi duńskimi od­dzie­la­ją­cy­mi Bałtyk od Morza Pół­noc­ne­go­). To właśnie w tym miejscu miała miejsce słynna potyczka nie­miec­kie­go krą­żow­ni­ka Bismarck z an­giel­skim Hood, za­koń­czo­na za­to­pie­niem tego dru­gie­go.

Rozkład odpowiedzi

Kanał Parry'ego
Cieśnina Davisa
Cieśnina Naresa
Cieśnina Duńska
odpowiedzi
flagDania
27%
0%
0%
72%
11
flagGrecja
0%
10%
20%
70%
10
flagHolandia
15%
7%
7%
69%
13
flagKanada
12%
25%
0%
62%
16
flagHiszpania
13%
33%
0%
53%
15
flagNiemcy
6%
25%
15%
51%
88
flagWłochy
7%
39%
7%
46%
28
flagPolska
10%
31%
13%
43%
5931
flagWielka Brytania
11%
32%
11%
42%
171
flagAustria
7%
35%
14%
42%
14
flagStany Zjednoczone
3%
39%
13%
41%
58
flagIrlandia
8%
41%
8%
41%
12
flagFrancja
5%
33%
22%
38%
18
flagNieznany
8%
37%
20%
32%
175

Płeć

men41%
women41%
Kanał Parry'ego
10%
11%
Cieśnina Davisa
31%
34%
Cieśnina Naresa
16%
12%
Cieśnina Duńska
41%
41%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która cieśnina oddziela Grenlandię od Islandii?
6654
43%

Szczegóły

Autor: Hinode
Ilustracja: Mike Beauregard
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.