Która cieśnina oddziela Grenlandię od Islandii?

Kanał Parry'ego
Cieśnina Davisa
Cieśnina Naresa
Cieśnina Duńska
Od na­le­żą­cej do Europy Is­lan­dii, Gren­lan­dię oddziela Cieśnina Duńska sze­ro­ko­ści 278 km (nie należy mylić z cie­śni­na­mi duńskimi od­dzie­la­ją­cy­mi Bałtyk od Morza Pół­noc­ne­go­). To właśnie w tym miejscu miała miejsce słynna potyczka nie­miec­kie­go krą­żow­ni­ka Bismarck z an­giel­skim Hood, za­koń­czo­na za­to­pie­niem tego dru­gie­go.

Rozkład odpowiedzi

Kanał Parry'ego
Cieśnina Davisa
Cieśnina Naresa
Cieśnina Duńska
odpowiedzi
flagDania
25%
0%
0%
75%
12
flagHolandia
11%
5%
11%
72%
18
flagGrecja
0%
10%
20%
70%
10
flagKanada
10%
21%
5%
63%
19
flagNiemcy
7%
23%
17%
50%
92
flagHiszpania
18%
31%
0%
50%
16
flagAustria
6%
31%
12%
50%
16
flagPolska
10%
31%
13%
43%
6416
flagFrancja
5%
31%
21%
42%
19
flagIrlandia
7%
35%
14%
42%
14
flagWielka Brytania
11%
33%
10%
41%
184
flagWłochy
5%
35%
17%
41%
34
flagStany Zjednoczone
3%
40%
14%
40%
64
flagNieznany
8%
36%
21%
31%
195

Płeć

men40%
women40%
Kanał Parry'ego
11%
10%
Cieśnina Davisa
31%
35%
Cieśnina Naresa
16%
13%
Cieśnina Duńska
40%
40%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która cieśnina oddziela Grenlandię od Islandii?
7212
43%

Szczegóły

Autor: Hinode
Ilustracja: Mike Beauregard
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.