Która cywilizacja wybudowała te piramidy?

Chińczycy
Wielkie Zimbabwe
Kuszyci
Inkowie
Sta­ro­żyt­ne Kró­le­stwo Kusz znaj­do­wa­ło się na południe od Egiptu, w górnym biegu Nilu. Po­zo­sta­ło po nim około 225 piramid, zgru­po­wa­nych w trzech miej­sca­ch, naj­wię­cej w Meroe. Piramidy wy­bu­do­wa­no znacznie później od egip­skich i wyraźnie się od nich różnią: są mniej­sze, ale bardziej strome.

Rozkład odpowiedzi

Chińczycy
Wielkie Zimbabwe
Kuszyci
Inkowie
odpowiedzi
flagFinlandia
8%
8%
83%
0%
12
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
15%
78%
5%
19
flagIndie
9%
19%
66%
4%
21
flagHolandia
5%
10%
65%
20%
20
flagWłochy
23%
4%
47%
23%
21
flagJaponia
0%
0%
45%
54%
11
flagWielka Brytania
5%
25%
43%
25%
106
flagIrlandia
17%
29%
41%
11%
17
flagNiemcy
6%
26%
39%
27%
76
flagPolska
7%
28%
38%
25%
4466
flagStany Zjednoczone
7%
27%
37%
27%
109
flagNorwegia
15%
15%
30%
38%
13
flagKanada
0%
40%
30%
30%
10
flagNieznany
4%
39%
27%
28%
208
flagHiszpania
10%
60%
20%
10%
10

Płeć

men38%
women37%
Chińczycy
7%
6%
Wielkie Zimbabwe
34%
30%
Kuszyci
38%
37%
Inkowie
18%
25%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która cywilizacja wybudowała te piramidy?
5042
38%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Fiver Locker
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.