Która część Grecji nigdy nie została podbita przez Turków?

Rodos
Korfu
Sparta
Nie było takiej
Korfu to druga co do wiel­ko­ści spośród Wysp Joń­ski­ch, po­ło­żo­nych na zachód od Pe­lo­po­ne­zu (są wy­su­nię­te w kierunku Włoch). Przez dużą część swojej historii były one kon­tro­lo­wa­ne przez Wenecję, która opierała się sku­tecz­nie najazdom tu­rec­kim. W trakcie wojen na­po­le­oń­skich Korfu znalazła się pod kontrolą Wielkiej Brytanii i osta­tecz­nie do­łą­czy­ła do państwa grec­kie­go w roku 1864.

Rozkład odpowiedzi

Rodos
Korfu
Sparta
Nie było takiej
odpowiedzi
flagGrecja
10%
57%
21%
10%
19
flagSzwajcaria
5%
52%
17%
23%
17
flagNorwegia
16%
50%
25%
8%
12
flagHolandia
3%
45%
25%
25%
31
flagKanada
6%
41%
10%
41%
29
flagHiszpania
11%
41%
17%
29%
17
flagWielka Brytania
14%
36%
18%
30%
197
flagNiemcy
16%
32%
18%
33%
115
flagSzwecja
6%
31%
25%
37%
16
flagWłochy
19%
34%
19%
26%
26
flagStany Zjednoczone
11%
29%
22%
34%
283
flagPolska
17%
28%
18%
34%
6229
flagAustralia
8%
28%
32%
32%
25
flagAustria
21%
28%
21%
28%
14
flagUkraina
11%
26%
38%
23%
26
flagFrancja
31%
25%
6%
37%
16
flagRosja
12%
25%
6%
56%
16
flagIrlandia
22%
22%
18%
36%
22
flagNieznany
24%
19%
15%
40%
331
flagIndie
18%
18%
39%
24%
33

Płeć

men26%
women30%
Rodos
17%
18%
Korfu
26%
30%
Sparta
17%
17%
Nie było takiej
38%
32%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.