Która część Grecji nigdy nie została podbita przez Turków?

Rodos
Korfu
Sparta
Nie było takiej
Korfu to druga co do wiel­ko­ści spośród Wysp Joń­ski­ch, po­ło­żo­nych na zachód od Pe­lo­po­ne­zu (są wy­su­nię­te w kierunku Włoch). Przez dużą część swojej historii były one kon­tro­lo­wa­ne przez Wenecję, która opierała się sku­tecz­nie najazdom tu­rec­kim. W trakcie wojen na­po­le­oń­skich Korfu znalazła się pod kontrolą Wielkiej Brytanii i osta­tecz­nie do­łą­czy­ła do państwa grec­kie­go w roku 1864.

Rozkład odpowiedzi

Rodos
Korfu
Sparta
Nie było takiej
odpowiedzi
flagGrecja
10%
57%
21%
10%
19
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
9%
54%
9%
27%
11
flagNorwegia
16%
50%
25%
8%
12
flagHolandia
3%
43%
26%
26%
30
flagKanada
7%
42%
10%
39%
28
flagHiszpania
11%
41%
17%
29%
17
flagWielka Brytania
13%
37%
19%
30%
189
flagSzwecja
6%
33%
26%
33%
15
flagSzwajcaria
8%
33%
25%
33%
12
flagNiemcy
16%
31%
18%
33%
110
flagStany Zjednoczone
11%
30%
21%
35%
279
flagWłochy
21%
34%
21%
21%
23
flagPolska
17%
28%
18%
34%
5996
flagAustralia
8%
28%
32%
32%
25
flagUkraina
12%
28%
36%
24%
25
flagRosja
6%
26%
6%
60%
15
flagIrlandia
20%
25%
20%
35%
20
flagFrancja
31%
25%
6%
37%
16
flagNieznany
25%
18%
15%
40%
323
flagIndie
18%
18%
39%
24%
33

Płeć

men26%
women30%
Rodos
17%
18%
Korfu
26%
30%
Sparta
17%
17%
Nie było takiej
38%
32%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.