Która forma jest poprawna: bizantyjski czy bizantyński?

bizantyński
bizantyjski
obie formy są poprawne
żadna z tych form nie jest poprawna
Są to formy oboczne.

Rozkład odpowiedzi

bizantyński
bizantyjski
obie formy są poprawne
żadna z tych form nie jest poprawna
odpowiedzi
flagNiemcy
16%
50%
33%
0%
30
flagWielka Brytania
11%
57%
30%
0%
42
flagPolska
10%
59%
26%
3%
1981
flagNieznany
10%
63%
22%
3%
130

Płeć

men30%
women23%
bizantyński
11%
8%
bizantyjski
53%
65%
obie formy są poprawne
30%
23%
żadna z tych form nie jest poprawna
4%
2%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która forma jest poprawna: bizantyjski czy bizantyński?
2286
26%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: fusion-of-horizons
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.