Która litera jest używana jako nazwa witaminy?

F
G
J
K
Po­wszech­nie na świecie przyj­mu­je się ozna­cze­nia witamin A, B, C, D, E i K. Do lat pięć­dzie­sią­tych funk­cjo­no­wa­ło (sz­cze­gól­nie w krajach bloku wschod­nie­go) okre­śle­nie fla­wo­no­idów jako witaminy P, obecnie nie jest już szerzej sto­so­wa­ne.

Rozkład odpowiedzi

F
G
J
K
odpowiedzi
flagIndie
0%
0%
0%
100%
10
flagWłochy
0%
0%
0%
100%
15
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
8%
0%
91%
12
flagStany Zjednoczone
0%
9%
0%
90%
32
flagFinlandia
0%
0%
0%
100%
11
flagCzechy
9%
0%
0%
90%
11
flagHolandia
5%
5%
0%
88%
18
flagNiemcy
3%
5%
3%
86%
53
flagPolska
6%
4%
2%
85%
2579
flagWielka Brytania
9%
4%
4%
82%
73
flagNieznany
25%
0%
0%
75%
12

Płeć

men83%
women86%
F
8%
7%
G
4%
4%
J
3%
1%
K
83%
86%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która litera jest używana jako nazwa witaminy?
2841
85%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: takacsi75
Czytaj więcej: wikipedia Witaminy
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.