Która litera jest używana jako nazwa witaminy?

F
G
J
K
Po­wszech­nie na świecie przyj­mu­je się ozna­cze­nia witamin A, B, C, D, E i K. Do lat pięć­dzie­sią­tych funk­cjo­no­wa­ło (sz­cze­gól­nie w krajach bloku wschod­nie­go) okre­śle­nie fla­wo­no­idów jako witaminy P, obecnie nie jest już szerzej sto­so­wa­ne.

Rozkład odpowiedzi

F
G
J
K
odpowiedzi
flagIndie
0%
0%
0%
100%
10
flagWłochy
0%
0%
0%
100%
18
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
6%
0%
93%
15
flagFinlandia
0%
0%
0%
100%
14
flagCzechy
9%
0%
0%
90%
11
flagHolandia
3%
9%
0%
87%
33
flagPolska
7%
5%
2%
84%
4370
flagWielka Brytania
6%
5%
5%
83%
115
flagIrlandia
9%
9%
0%
81%
11
flagNiemcy
6%
9%
3%
80%
83
flagStany Zjednoczone
9%
9%
2%
79%
43
flagNieznany
11%
8%
3%
75%
226
flagSzwecja
20%
10%
0%
70%
10

Płeć

men81%
women85%
F
8%
7%
G
7%
4%
J
3%
1%
K
81%
86%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która litera jest używana jako nazwa witaminy?
5000
83%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: takacsi75
Czytaj więcej: wikipedia Witaminy
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.