Która litera jest używana jako nazwa witaminy?

F
G
J
K
Po­wszech­nie na świecie przyj­mu­je się ozna­cze­nia witamin A, B, C, D, E i K. Do lat pięć­dzie­sią­tych funk­cjo­no­wa­ło (sz­cze­gól­nie w krajach bloku wschod­nie­go) okre­śle­nie fla­wo­no­idów jako witaminy P, obecnie nie jest już szerzej sto­so­wa­ne.

Rozkład odpowiedzi

F
G
J
K
odpowiedzi
flagIndie
0%
0%
0%
100%
10
flagWłochy
0%
0%
0%
100%
16
flagFinlandia
0%
0%
0%
100%
14
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
7%
0%
92%
14
flagCzechy
9%
0%
0%
90%
11
flagStany Zjednoczone
0%
11%
0%
88%
35
flagHolandia
4%
8%
0%
88%
25
flagPolska
7%
5%
2%
83%
3768
flagWielka Brytania
6%
5%
4%
82%
101
flagNiemcy
6%
8%
2%
82%
73
flagNieznany
12%
9%
4%
73%
196

Płeć

men80%
women85%
F
8%
7%
G
7%
4%
J
3%
2%
K
80%
85%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która litera jest używana jako nazwa witaminy?
4300
82%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: takacsi75
Czytaj więcej: wikipedia Witaminy
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.