Która litera jest używana jako nazwa witaminy?

F
G
J
K
Po­wszech­nie na świecie przyj­mu­je się ozna­cze­nia witamin A, B, C, D, E i K. Do lat pięć­dzie­sią­tych funk­cjo­no­wa­ło (sz­cze­gól­nie w krajach bloku wschod­nie­go) okre­śle­nie fla­wo­no­idów jako witaminy P, obecnie nie jest już szerzej sto­so­wa­ne.

Rozkład odpowiedzi

F
G
J
K
odpowiedzi
flagIndie
0%
0%
0%
100%
10
flagWłochy
0%
0%
0%
100%
18
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
6%
0%
93%
15
flagFinlandia
0%
0%
0%
100%
14
flagCzechy
9%
0%
0%
90%
11
flagHolandia
3%
10%
0%
86%
29
flagStany Zjednoczone
5%
10%
0%
84%
39
flagPolska
7%
5%
2%
83%
4035
flagWielka Brytania
6%
5%
5%
82%
108
flagNiemcy
6%
7%
3%
81%
76
flagIrlandia
10%
10%
0%
80%
10
flagNieznany
11%
8%
3%
75%
218

Płeć

men81%
women85%
F
8%
8%
G
7%
4%
J
3%
2%
K
81%
85%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która litera jest używana jako nazwa witaminy?
4622
83%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: takacsi75
Czytaj więcej: wikipedia Witaminy
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.