Która niebezpieczna ryba oddycha powietrzem atmosferycznym?

barakuda
ogończa
węgorz elektryczny
murena
Węgorze elek­trycz­ne żyją w błot­ni­stych wodach mokradeł basenu Orinoko. Są dobrze przy­sto­so­wa­ne do tego ubogiego w tlen śro­do­wi­ska, od­dy­cha­jąc po­wie­trzem at­mos­fe­rycz­nym przy pomocy spe­cjal­ne­go organu w jamie ustnej. Mniej więcej raz na dziesięć minut muszą się wynurzyć i za­czerp­nąć po­wie­trza, gdyż skrzela nie do­star­cza­ją im ilości tlenu wy­star­cza­ją­cej do prze­ży­cia.

Rozkład odpowiedzi

barakuda
ogończa
węgorz elektryczny
murena
odpowiedzi
flagChorwacja
0%
8%
83%
8%
12
flagWłochy
12%
4%
62%
20%
24
flagHiszpania
7%
23%
46%
23%
13
flagHolandia
25%
19%
45%
9%
31
flagWielka Brytania
24%
9%
40%
24%
223
flagNiemcy
27%
10%
40%
21%
131
flagPolska
23%
15%
38%
22%
10134
flagIndie
27%
15%
38%
17%
70
flagNorwegia
34%
13%
37%
13%
29
flagUkraina
37%
0%
37%
25%
24
flagKanada
31%
18%
37%
12%
16
flagAustralia
15%
26%
36%
21%
19
flagStany Zjednoczone
36%
12%
35%
13%
238
flagBelgia
50%
8%
33%
8%
12
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
21%
42%
28%
7%
14
flagFrancja
25%
15%
25%
35%
20
flagNieznany
28%
19%
24%
26%
493
flagIrlandia
29%
8%
20%
41%
24
flagRosja
27%
11%
11%
50%
18
flagFilipiny
20%
30%
10%
40%
10

Płeć

men33%
women34%
barakuda
25%
27%
ogończa
18%
12%
węgorz elektryczny
33%
34%
murena
21%
25%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Jon C
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.