Która niebezpieczna ryba oddycha powietrzem atmosferycznym?

barakuda
ogończa
węgorz elektryczny
murena
Węgorze elek­trycz­ne żyją w błot­ni­stych wodach mokradeł basenu Orinoko. Są dobrze przy­sto­so­wa­ne do tego ubogiego w tlen śro­do­wi­ska, od­dy­cha­jąc po­wie­trzem at­mos­fe­rycz­nym przy pomocy spe­cjal­ne­go organu w jamie ustnej. Mniej więcej raz na dziesięć minut muszą się wynurzyć i za­czerp­nąć po­wie­trza, gdyż skrzela nie do­star­cza­ją im ilości tlenu wy­star­cza­ją­cej do prze­ży­cia.

Rozkład odpowiedzi

barakuda
ogończa
węgorz elektryczny
murena
odpowiedzi
flagWłochy
12%
4%
62%
20%
24
flagHolandia
24%
16%
52%
8%
25
flagHiszpania
9%
27%
45%
18%
11
flagNorwegia
32%
12%
44%
12%
25
flagNiemcy
27%
11%
41%
19%
118
flagIndie
26%
14%
41%
15%
63
flagPolska
23%
14%
39%
21%
7895
flagWielka Brytania
23%
10%
38%
26%
187
flagKanada
31%
18%
37%
12%
16
flagNieznany
28%
10%
36%
26%
50
flagStany Zjednoczone
36%
12%
34%
14%
216
flagUkraina
42%
0%
33%
23%
21
flagAustralia
18%
31%
31%
18%
16
flagFrancja
26%
15%
26%
31%
19
flagIrlandia
30%
4%
21%
43%
23
flagRosja
27%
11%
11%
50%
18

Płeć

men39%
women35%
barakuda
23%
26%
ogończa
17%
11%
węgorz elektryczny
39%
36%
murena
19%
25%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Jon C
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.