Która niebezpieczna ryba oddycha powietrzem atmosferycznym?

barakuda
ogończa
węgorz elektryczny
murena
Węgorze elek­trycz­ne żyją w błot­ni­stych wodach mokradeł basenu Orinoko. Są dobrze przy­sto­so­wa­ne do tego ubogiego w tlen śro­do­wi­ska, od­dy­cha­jąc po­wie­trzem at­mos­fe­rycz­nym przy pomocy spe­cjal­ne­go organu w jamie ustnej. Mniej więcej raz na dziesięć minut muszą się wynurzyć i za­czerp­nąć po­wie­trza, gdyż skrzela nie do­star­cza­ją im ilości tlenu wy­star­cza­ją­cej do prze­ży­cia.

Rozkład odpowiedzi

barakuda
ogończa
węgorz elektryczny
murena
odpowiedzi
flagWłochy
12%
4%
62%
20%
24
flagHolandia
26%
15%
50%
7%
26
flagHiszpania
9%
27%
45%
18%
11
flagNorwegia
32%
12%
44%
12%
25
flagNiemcy
28%
10%
40%
20%
122
flagIndie
26%
15%
40%
15%
64
flagPolska
23%
15%
38%
22%
8729
flagWielka Brytania
24%
10%
38%
25%
197
flagKanada
31%
18%
37%
12%
16
flagStany Zjednoczone
36%
12%
36%
13%
225
flagUkraina
42%
0%
33%
23%
21
flagAustralia
18%
31%
31%
18%
16
flagNieznany
28%
18%
27%
26%
282
flagFrancja
25%
15%
25%
35%
20
flagIrlandia
30%
4%
21%
43%
23
flagRosja
27%
11%
11%
50%
18

Płeć

men36%
women34%
barakuda
24%
26%
ogończa
18%
12%
węgorz elektryczny
36%
34%
murena
20%
25%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Jon C
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.