Która religia jest najpowszechniejsza w Kambodży?

chrześcijaństwo
islam
wierzenia ludowe
buddyzm
Około XIII wieku mnisi ze Sri Lanki za­szcze­pi­li w Azji Po­łu­dnio­wo­-W­schod­niej buddyzm tradycji The­ra­wa­da. Religia powoli za­stą­pi­ła do­mi­nu­ją­cy wcze­śniej na tych terenach hinduizm i buddyzm Ma­hay­ana. Została ofi­cjal­ną religią pań­stwo­wą Angkoru w roku 1295 i do dziś wy­zna­wa­na jest przez więk­szość miesz­kań­ców tych terenów.

Rozkład odpowiedzi

chrześcijaństwo
islam
wierzenia ludowe
buddyzm
odpowiedzi
flagBelgia
3%
3%
7%
84%
26
flagAustralia
13%
2%
7%
76%
38
flagAustria
2%
9%
12%
75%
41
flagFrancja
13%
8%
8%
70%
60
flagIrlandia
13%
9%
6%
70%
44
flagSzwecja
8%
13%
8%
70%
37
flagSzwajcaria
17%
5%
5%
70%
17
flagWielka Brytania
12%
11%
6%
68%
439
flagNiemcy
11%
14%
6%
67%
207
flagHiszpania
25%
4%
4%
66%
24
flagKanada
23%
5%
5%
65%
76
flagStany Zjednoczone
12%
13%
8%
64%
540
flagHolandia
11%
15%
11%
61%
59
flagNorwegia
9%
9%
19%
61%
31
flagDania
11%
15%
11%
61%
26
flagPolska
11%
15%
11%
60%
14370
flagIndie
12%
17%
11%
57%
80
flagWłochy
24%
8%
13%
54%
61
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
19%
28%
0%
52%
21
flagNieznany
13%
19%
21%
45%
725

Płeć

men58%
women51%
chrześcijaństwo
12%
15%
islam
14%
19%
wierzenia ludowe
13%
12%
buddyzm
58%
51%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która religia jest najpowszechniejsza w Kambodży?
16239
60%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: DFAT photo library
Czytaj więcej: wikipedia Kambodża
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.